Sektorfond Definisjon

Et sektorfond er en type investeringsfond som investerer i en bestemt sektor av økonomien. Sektormidler kan brukes til å målrette mot bestemte bransjer eller geografiske regioner. Sektorfond har typisk høyere risiko og høyere avkastning enn diversifiserte fond. Hvor mange sektorer er det? Det finnes en rekke måter å definere og måle sektorer på, noe som … Les mer

Definisjon av panterett

En besittelsespant er et rettskrav som en person eller enhet har på en annen persons eiendom. Denne typen panterett gir fordringshaveren rett til å overta eiendommen dersom eieren unnlater å betale en gjeld eller oppfylle en annen forpliktelse. Besittende heftelser brukes vanligvis av kreditorer, utleiere og mekanikere som har levert varer eller tjenester til en … Les mer