Intellectual Property Definition

«Intellektuell eiendom» refererer til sinnets kreasjoner, for eksempel oppfinnelser; litterære og kunstneriske verk; design; og symboler, navn og bilder brukt i handel. Immaterielle rettigheter er delt inn i to kategorier: 1. Industriell eiendom, som inkluderer patenter for oppfinnelser, varemerker, industriell design og geografiske indikasjoner; 2. Opphavsrett, som omfatter litterære, musikalske og kunstneriske verk, som romaner, … Les mer

Hva er en rollover?

En rollover er en type pensjonssparekonto der midlene ikke beskattes før de tas ut. Dette gjør at kontoinnehaveren kan utsette skatt på kontoen til de når pensjonsalder. Rollovers kan brukes til å overføre midler fra en pensjonskonto til en annen, eller til å konvertere en tradisjonell IRA til en Roth IRA. Hva kalles en rollover … Les mer