Forstå etterspørselsplaner

I corporate finance brukes etterspørselsplaner for å forstå hvordan endringer i prisen påvirker mengden av en vare eller tjeneste som forbrukerne er villige til å kjøpe. Denne informasjonen brukes til å ta prisbeslutninger og for å forstå hvordan etterspørselen etter et produkt kan endre seg i fremtiden. Hva er faktorene som påvirker etterspørselen? Det er … Les mer

Fremtidig verdi: Definisjon, Formel, Hvordan beregne, Eksempel og Bruk

Fremtidig verdi: definisjon, formel, hvordan beregne, eksempel og bruksområder. Hva er funksjonene for fremtidig verdi? Den fremtidige verdien av en eiendel er verdien som eiendelen forventes å nå på et tidspunkt i fremtiden. Den fremtidige verdien brukes ofte som et mål på en eiendels potensielle avkastning. Det er en rekke faktorer som kan påvirke en … Les mer

Hva er et mål?

Å snakke om mål, fra et økonomisk synspunkt, må nødvendigvis referere til selskapets mål. Målene er målene som skal oppnås, og kan henvises til flere variabler. For eksempel kan man snakke om produksjonsmål, samt mål relatert til hvert av selskapets produkter eller tjenester. Men også, markedsføringsmål kan settes. I dette tilfellet vil vi snakke om … Les mer

Kategorier M