Gemology Definisjon

Gemologi eller gemmologi er vitenskapen som omhandler naturlige og kunstige edelstener. Det regnes som en geovitenskap og en gren av mineralogi. Noen gullsmeder er akademisk utdannede gemologer og er kvalifisert til å identifisere og vurdere edelstener. De karakteristiske egenskapene til edelstener, som hardhet, farge, brytningsindeks, tyngdekraft og krystallstruktur, er forklart ut fra prinsippene for fysikk … Les mer

Commodity Research Bureau Index (CRBI)

Commodity Research Bureau Index (CRBI) er en kurv med 19 varer vektet i henhold til markedsverdi og er utformet for å være en ledende indikator på bredt baserte råvareprisbevegelser. Den beregnes ved hjelp av data fra Commodity Research Bureau (CRB) Commodity Yearbook and Commodity Indexes. CRBI er et vektet gjennomsnitt av følgende 19 råvarer: – … Les mer

Commoditization Definisjon

Commoditization er prosessen der et produkt eller en tjeneste blir en vare, eller en standard handelsenhet. Med andre ord er kommoditisering prosessen med å gjøre et produkt eller en tjeneste utskiftelig med andre produkter eller tjenester av samme type. Begrepet brukes ofte i referanse til teknologi, ettersom produkter og tjenester i økende grad blir varer. … Les mer

Timber Investment Management Organization (TIMO)

En Timber Investment Management Organization (TIMO) er en enhet som samler kapital fra flere investorer og investerer den i tømmerland og tømmerrelaterte eiendeler. TIMO-er investerer vanligvis i store landområder med mål om å holde eiendommen på lang sikt og administrere den for maksimal avkastning. TIMO-er bruker en rekke strategier for å generere avkastning, inkludert tømmerhogst, … Les mer