Gemology Definisjon

Gemologi eller gemmologi er vitenskapen som omhandler naturlige og kunstige edelstener. Det regnes som en geovitenskap og en gren av mineralogi. Noen gullsmeder er akademisk utdannede gemologer og er kvalifisert til å identifisere og vurdere edelstener.

De karakteristiske egenskapene til edelstener, som hardhet, farge, brytningsindeks, tyngdekraft og krystallstruktur, er forklart ut fra prinsippene for fysikk og kjemi. Studiet av edelstener inkluderer også studiet av inneslutninger i edelstener, samt testing av edelstener for å fastslå deres autentisitet.

Gemologer bruker en rekke verktøy og instrumenter for å undersøke edelstener, inkludert mikroskoper, refraktometre og spektroskoper. De bruker også gemologiske testmetoder, som røntgendiffraksjon, for å bestemme de fysiske og kjemiske egenskapene til edelstener.

Hva er en type 2 edelsten?

En type 2 edelsten er en stein som er gradert i henhold til standardene satt av Gemological Institute of America (GIA). Type 2 edelstener er klassifisert som "uperfekte" eller "inkludert" steiner. Disse steinene har vanligvis inneslutninger eller feil som er synlige for det blotte øye. Selv om disse steinene kanskje ikke er like verdifulle som "Type 1" eller "Flawless" steiner, kan de fortsatt være ganske vakre.

Hva gjør en gemolog?

En gemologist er en vitenskapsmann som studerer edelstener. De er eksperter på identifikasjon, klassifisering og verdivurdering av edelstener. Gemologer bruker en rekke verktøy og teknikker for å undersøke edelstener, inkludert mikroskoper, refraktometre og spektroskoper. De jobber ofte i laboratorier og smykkebutikker. Hva er et annet navn for en gemolog? En gemologist er en som er ekspert på studiet av edelstener og edelstener. De er i stand til å identifisere og vurdere kvaliteten på disse steinene. Hva heter en edelstensforhandler? En edelstensforhandler er en person som kjøper og selger edelstener.

Hva er den høyeste kvaliteten på edelstener?

Kvaliteten på en edelsten bestemmes av dens farge, klarhet, snitt og karatvekt. Edelstener av høyeste kvalitet er de som er helt klare uten inneslutninger, har en rik farge og er godt kuttet. Edelstener med disse egenskapene er sjeldne og derfor svært verdifulle.