Overførte kostnader

Overførte kostnader er de kostnadene et selskap pådrar seg i forhold til et produkt eller en tjeneste som overføres fra et annet selskap. Disse kostnadene kan inkludere arbeid, materialer og overhead. For å kunne redegjøre for disse kostnadene på riktig måte, må bedrifter holde styr på dem atskilt fra andre utgifter. Dette gir mulighet for … Les mer

Timber Investment Management Organization (TIMO)

En Timber Investment Management Organization (TIMO) er en enhet som samler kapital fra flere investorer og investerer den i tømmerland og tømmerrelaterte eiendeler. TIMO-er investerer vanligvis i store landområder med mål om å holde eiendommen på lang sikt og administrere den for maksimal avkastning. TIMO-er bruker en rekke strategier for å generere avkastning, inkludert tømmerhogst, … Les mer