Commoditization Definisjon

Commoditization er prosessen der et produkt eller en tjeneste blir en vare, eller en standard handelsenhet. Med andre ord er kommoditisering prosessen med å gjøre et produkt eller en tjeneste utskiftelig med andre produkter eller tjenester av samme type. Begrepet brukes ofte i referanse til teknologi, ettersom produkter og tjenester i økende grad blir varer. … Les mer