Commoditization Definisjon

Commoditization er prosessen der et produkt eller en tjeneste blir en vare, eller en standard handelsenhet. Med andre ord er kommoditisering prosessen med å gjøre et produkt eller en tjeneste utskiftelig med andre produkter eller tjenester av samme type.

Begrepet brukes ofte i referanse til teknologi, ettersom produkter og tjenester i økende grad blir varer. For eksempel ble personlige datamaskiner og programvare en gang ansett som banebrytende teknologi, men nå er de kommodisert. Hva sier Marx om kommodifisering? I sitt arbeid argumenterer Marx for at varemerking er et sentralt aspekt ved kapitalismen. Han slår fast at varemerking av arbeidskraft fører til utnyttelse av arbeidere, da de får mindre betalt enn verdien av arbeidskraften deres. Dette fører igjen til akkumulering av kapital hos kapitalistene. Hva er forskjellen mellom råvare og ikke-vare? En vare er en vare eller tjeneste som produseres og selges i store mengder. Ikke-varevarer produseres og selges ikke i store mengder. Hva er handelsvare i økonomi? Commodification er prosessen med å gjøre noe om til en vare, eller en vare eller tjeneste som kan kjøpes og selges. Dette skjer vanligvis når noe som tidligere ikke var tenkt som en vare eller tjeneste nå anses å ha økonomisk verdi.

Hva er definisjonen vare? Kommodifiseringen av en vare eller tjeneste skjer når den varen eller tjenesten omdannes til en vare, som er en vare eller tjeneste som kjøpes og selges på det åpne markedet. Prosessen med kommodifisering involverer vanligvis kommersialisering av en vare eller tjeneste, som gjør den tilgjengelig for kjøp av forbrukere. Hva er et annet ord for handelsvare? Begrepet "commodification" brukes til å beskrive prosessen der en vare eller tjeneste blir transformert til en vare, som deretter kjøpes og selges på markedet. Begrepet kan også brukes for å beskrive transformasjonen av noe som ikke tradisjonelt anses å være en vare, for eksempel menneskelig arbeidskraft, til en vare som kan kjøpes og selges.