Definisjon av panteobligasjoner

En pantobligasjon er et gjeldspapir som er dekket av et pantelån eller en gruppe av pantelån. Panteobligasjoner opprettes når en långiver pakker sammen en gruppe boliglån og selger dem til investorer. Inntektene fra boliglånene brukes til å betale renter og hovedstol til obligasjonseierne. Panteobligasjoner utstedes vanligvis av statlig sponsede foretak (GSE) som Fannie Mae og … Les mer

Definisjon av selvamortiserende lån

Et selvamortiserende lån er et lån hvor de periodiske utbetalingene er store nok til å dekke både renter og hovedstol over lånets levetid. Denne typen lån er også kjent som et «amortiserende lån». Hva er amortisering med enkle ord? Amortisering er prosessen med å spre et lån i en serie faste betalinger over tid. Du … Les mer

Chattel Boliglån

Et løsørepant er en låneordning der en gjenstand av løsøre brukes som sikkerhet for å sikre tilbakebetaling av en gjeld. Eiendommen kan være en bil, båt eller annen verdigjenstand. Debitor beholder eiendomsretten til eiendommen i løpet av lånet, men långiver har rett til å overta eiendommen dersom gjelden ikke nedbetales som avtalt. Hvorfor har boliglån … Les mer

Hva er taksert verdi?

Den takserte verdien av en eiendom er verdien som er tildelt den av myndighetene for skatteformål. Formålet med taksten er å fastsette skattebeløpet som eieren av eiendommen vil bli pålagt å betale. Takstverdien er vanligvis lavere enn markedsverdien på eiendommen. Hva er vurdering av eiendom? Vurdering av eiendom er prosessen med å fastsette verdien av … Les mer

Delvis frigjøring

En delvis frigivelse er et juridisk dokument som frigir en del av sikkerheten som ble brukt til å sikre et lån. Dette kan gjøres når låntakeren har betalt ned en del av lånet eller når långiveren godtar å frigi en del av sikkerheten av andre grunner. Den delvise frigivelsen vil vanligvis vise den spesifikke sikkerheten … Les mer

Boliglånspool

En boliglånspool er en gruppe boliglån som er verdipapirisert og solgt til investorer. Boliglånene i bassenget har lignende egenskaper, som kredittkvalitet, lånetype og forfallsdato. Boliglånspooler brukes av boliglångivere for å håndtere risiko og sørge for likviditet. Hva er et annet navn for et boliglån? Et boliglån er også kjent som et lån med sikkerhet i … Les mer

Hva er et årlig ARM-tak?

Et årlig ARM-tak er en grense for hvor mye renten din kan øke eller redusere fra ett år til det neste. For eksempel, hvis du har en 5/1 ARM med en årlig ARM-tak på 2 %, kan renten øke eller reduseres med opptil 2 % hvert år, men den kan aldri gå over eller under … Les mer

Hvordan en fast rente på et lån kan påvirke budsjettet ditt

Forutsatt at du sikter til en fast rente på et lån, kan dette påvirke budsjettet ditt på flere måter. For det første, hvis renten din er høyere enn gjeldende markedsrente, vil du ende opp med å betale mer i renter i løpet av lånets levetid. Dette kan påvirke budsjettet ditt på kort sikt, siden du … Les mer

Hva er et nivåbetalingslån?

Et nivåbetalingslån er et boliglån der den månedlige betalingen er den samme hver måned i hele lånets levetid. Utbetalingen beregnes slik at lånet nedbetales ved løpetidens slutt. Fordelen med et boliglån med nivåbetaling er at låntakeren vet hva boliglånsbetalingen vil være hver måned, noe som gjør budsjettering enklere. Ulempen er at låntakeren kan ende opp … Les mer

Hva er et kombinasjonslån?

Et kombinasjonslån er en type boliglån som lar deg kombinere to ulike typer finansiering til ett lån. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å få de beste betingelsene på begge lånene, eller hvis du vil spare penger på renter ved å samle to lån til ett. Det er noen forskjellige måter å strukturere et … Les mer