Delvis frigjøring

En delvis frigivelse er et juridisk dokument som frigir en del av sikkerheten som ble brukt til å sikre et lån. Dette kan gjøres når låntakeren har betalt ned en del av lånet eller når långiveren godtar å frigi en del av sikkerheten av andre grunner. Den delvise frigivelsen vil vanligvis vise den spesifikke sikkerheten … Les mer