Bed And Breakfast Deal

En bed and breakfast-avtale er en avtale mellom to personer eller virksomheter der den ene tilbyr overnatting og den andre gir frokost i retur. Denne typen avtaler brukes ofte av hoteller og gjestehus som en måte å tiltrekke gjester på, da det kan være et mer kostnadseffektivt alternativ enn å bestille rom og frokost hver for seg.

Hvorfor heter det Bed & ISA?

Begrepet "Bed & ISA" brukes for å beskrive en type investeringskonto som lar investorer handle både aksjer og opsjoner på en enkelt konto. Denne typen kontoer tilbys vanligvis av nettmeglere og gir investorer muligheten til å administrere investeringene sine på en mer effektiv og kostnadseffektiv måte.

Hva er en 104-beholdning? En 104-beholdning er en langsiktig investering der en investor har et verdipapir i 104 dager eller mer. Holdeperioden er viktig fordi den avgjør om investeringen skal betales gevinstskatt. Dersom verdipapiret selges før utløpet av holdeperioden, vil investoren skylde gevinstskatt på overskuddet.

Hva betyr øks i handel? Begrepet "øks" brukes ofte i handel for å referere til handlingen med å selge et verdipapir. Når en næringsdrivende selger et verdipapir, sies det at de "svinner" det. Dette begrepet brukes vanligvis når en trader ønsker å kvitte seg med et verdipapir de ikke lenger ønsker å holde.

Hva er MS DAX?

MS DAX er et proprietært Microsoft-program som brukes av handelsmenn til å ta beslutninger om når de skal kjøpe eller selge verdipapirer. Programmet analyserer markedsdata og gir tradere kjøps- og salgssignaler basert på funnene. MS DAX er designet for å brukes av både erfarne tradere og de som er nye på markedet. Betaler jeg skatt når jeg selger aksjer? Ja, du betaler skatt på eventuelle gevinster du oppnår når du selger aksjene dine. Skattesatsen vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert skatteklassen din og om salget anses som en langsiktig eller kortsiktig investering.