Bed And Breakfast Deal

En bed and breakfast-avtale er en avtale mellom to personer eller virksomheter der den ene tilbyr overnatting og den andre gir frokost i retur. Denne typen avtaler brukes ofte av hoteller og gjestehus som en måte å tiltrekke gjester på, da det kan være et mer kostnadseffektivt alternativ enn å bestille rom og frokost hver … Les mer

Pro-Forma inntekter

Proforma inntekter er et ikke-GAAP finansielt mål som selskaper bruker for å rapportere inntjening. Det er et justert nettoinntektstall som ekskluderer engangsposter, for eksempel restruktureringskostnader eller virkningen av et oppkjøp. Formålet med proforma inntjening er å gi investorer og analytikere en bedre følelse av et selskaps underliggende lønnsomhet. Ved å fjerne engangsposter gir proformainntekter et … Les mer