MSCI

MSCI er en ledende leverandør av investeringsbeslutningsstøtteverktøy til investorer globalt, inkludert indekser, porteføljekonstruksjon og risikostyringsprodukter, og analytiske verktøy og tjenester.

MSCIs produkter og tjenester brukes av institusjonelle investorer i mer enn 60 land for å analysere globale markeder, identifisere investeringsmuligheter og håndtere risiko.

MSCI har hovedkontor i New York, med kontorer i 23 land.

Hvem er MSCI-kunder?

MSCI er en ledende leverandør av investeringsbeslutningsstøtteverktøy til investorer globalt, inkludert kapitalforvaltere, banker, hedgefond og pensjonsfond.

MSCIs produkter og tjenester inkluderer indekser, porteføljerisiko- og ytelsesanalyse og styringsverktøy. MSCI har hovedkontor i New York City, med kontorer i 26 land.

Er MSCI et Fortune 500-selskap?

MSCI er et globalt investerings- og indekseringsfirma med mer enn 15 billioner dollar i forvaltningskapital. Selskapet har hovedkontor i New York City og har over 2500 ansatte i 30 land.

MSCI er ikke et Fortune 500-selskap.

Hvorfor er MSCI-indeksen viktig?

MSCI er en ledende leverandør av støtteverktøy for investeringsbeslutninger over hele verden. Selskapets produkter og tjenester inkluderer indekser, porteføljerisiko- og ytelsesanalyse, og selskapsstyringsprodukter og -tjenester.

MSCIs indekser brukes av investorer over hele verden som grunnlag for investeringsbeslutninger og som ytelsesreferanser for aktive investeringsstrategier. MSCIs indekser brukes også av en rekke finansinstitusjoner, inkludert banker, kapitalforvaltere, forsikringsselskaper og pensjonsfond, som de underliggende indeksene for finansielle produkter, som børshandlede fond (ETF), aksjefond, strukturerte produkter og derivater.

MSCIs indekser brukes av over 6000 kunder i over 60 land.

Hvem eies av MSCI?

MSCI Inc. (tidligere Morgan Stanley Capital International og MSCI Barra) er en global leverandør av aksje-, rente- og investeringsbeslutningsstøtteverktøy, porteføljeanalyse og risikostyringstjenester. Selskapet har hovedkontor i New York City, og betjener 98 av de 100 største pengeforvalterne, ifølge den siste P&I-rangeringen.

MSCI eies av et konsortium av investeringsbanker og andre finansinstitusjoner, inkludert Morgan Stanley (som ble skilt ut av selskapet i 2007), Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Credit Suisse, UBS og Barclays. Hvor mange selskaper er på MSCI? Det er totalt 3500 selskaper i 64 land representert i MSCI All Country World Index (ACWI). MSCI ACWI er en bred global aksjereferanse som dekker store og mellomstore aksjer på tvers av 23 utviklede og 26 fremvoksende markeder.