Oscillator of a Moving Average (OsMA)

OsMA er en teknisk indikator som brukes til å måle markedsmomentum. Det beregnes ved å ta forskjellen mellom et 26-perioders glidende gjennomsnitt (MA) og en 12-periods MA. OsMA vises som en linje som svinger over og under en nulllinje. En lesning over null indikerer at 12-perioders MA er over 26-perioders MA, og omvendt. OsMA er … Les mer

Hva er et runaway gap?

Et løpsk gap er en type prisgap som oppstår når prisen på et verdipapir beveger seg kraftig høyere eller lavere, med liten eller ingen handel i mellom. Runaway gaps oppstår ofte i perioder med høy markedsvolatilitet, og kan signalisere en endring i den nåværende trenden. I et bullish løpsk gap, åpner kursen kraftig høyere enn … Les mer

Markedsindikatorer Definisjon

En markedsindikator er et statistisk mål på tidligere markedsaktivitet som brukes til å forutsi fremtidig markedsadferd. Markedsindikatorer kan brukes til å identifisere trender, momentum og støtte- og motstandsnivåer. Det finnes mange forskjellige typer markedsindikatorer, som hver måler ulike aspekter ved markedsaktivitet. Noen av de mest populære markedsindikatorene inkluderer glidende gjennomsnitt, Bollinger-bånd og stokastiske oscillatorer. Hva … Les mer

Kijun Line (Base Line) Definisjon og taktikk

Kijun-linjen, også kjent som baselinjen, er en teknisk indikator som brukes i Ichimoku Kinko Hyo-handelssystemet for å identifisere støtte- og motstandsnivåer. Base Line beregnes ved å bruke gjennomsnittet av høye og lave priser over de siste 26 periodene. Base Line anses som en ledende indikator fordi den brukes til å forutsi fremtidige priser. Når prisen … Les mer

Hvordan Hook-reversering fungerer

Hook-reverseringer er lysestakemønstre som kan brukes til å identifisere potensielle reverseringer i markedet. Mønstrene dannes når åpningen og lukkingen av en lysestake er både under den forrige lysestakens henholdsvis åpne og lukke. Hook-reverseringer kan brukes som frittstående signaler eller i forbindelse med andre tekniske indikatorer for å generere handelssignaler. Når den brukes alene, kan krokvendinger … Les mer

Hva er et prismål?

Et kursmål er det anslåtte prisnivået på et finansielt verdipapir som angitt av en investeringsanalytiker eller rådgiver. Kursmål brukes av investorer og analytikere for å avgjøre om et verdipapir er undervurdert eller overvurdert, og som en veiledning for å sette investeringsmål. Hvordan leser du et teknisk analysediagram? Når du ser på et teknisk analysediagram, er … Les mer

Hva betyr «oppdrift»?

«Buoyant» er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive når et verdipapir handles over sitt glidende gjennomsnitt. Et verdipapir anses å være oppegående når det handler over sitt glidende gjennomsnitt og støttes av høyere volum enn gjennomsnittet. Kan rever mjaue? Nei, rev kan ikke mjau. Katter, som huskatter, har en spesiell stemmefold som lar … Les mer

Hva er et linjediagram?

Et linjediagram er en grafisk representasjon av data som bruker linjer for å koble sammen datapunkter. Linjediagrammer brukes vanligvis til å visualisere data som endres over tid, for eksempel aksjekurser eller økonomiske data. Linjediagrammer kan også brukes til å visualisere data som er kategoriske, for eksempel data fra en undersøkelse. Hvorfor brukes diagrammer i teknisk … Les mer

Commodity Channel Index (CCI) Definisjon og bruk

Commodity Channel Index (CCI) er en momentumoscillator som brukes i teknisk analyse som måler det nåværende prisnivået i forhold til et gjennomsnittlig prisnivå over en bestemt tidsperiode. CCI svinger rundt en nulllinje og brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold i markedet. CCI kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men brukes oftest … Les mer

Dead Cat Bounce

En «Dead Cat Bounce» er et begrep som brukes i aksjemarkedet for å beskrive en situasjon der en aksje eller indeks opplever en kortsiktig tilbakegang etter en periode med nedgang. Denne tilbakegangen er vanligvis liten og kortvarig, og blir ofte fulgt av en ny nedgang. Begrepet «Dead Cat Bounce» antas å ha sin opprinnelse på … Les mer