Langbent Doji Definisjon

En langbent doji er en type lysestakemønster som kan signalisere en potensiell reversering i markedene. Den dannes når åpnings- og lukkeprisene er omtrent like, men lysestaken har lange veker (øvre og nedre skygger) som strekker seg ut fra kroppen. Dette indikerer at det var betydelig prisbevegelse i perioden, men oksene og bjørnene klarte til slutt … Les mer

Flaggdefinisjon

En flaggdefinisjon er et teknisk analyseverktøy som brukes til å identifisere en potensiell trendreversering. Flagg er sammensatt av to parallelle trendlinjer som konvergerer mot hverandre, og skaper en flagglignende form. Disse trendlinjene er vanligvis skapt av en kraftig prisbevegelse, etterfulgt av en periode med konsolidering. Flaggdefinisjonen brukes til å signalisere et potensielt utbrudd fra konsolideringsperioden, … Les mer

Gravstein Doji

Gravestone Doji er et bearish lysestakemønster som er preget av en lang øvre skygge og en liten ekte kropp (åpne og lukke priser er like eller svært nær). Mønsteret betraktes som et bearish reverseringssignal, da det vanligvis dannes på toppen av en opptrend. Den lange øvre skyggen indikerer at det var mange selgere i løpet … Les mer

Kijun-Sen (Base Line) Definisjon og bruk

Kijun-Sen er en teknisk indikator som brukes innen finans og investering. Det er også kjent som Base Line-indikatoren. Kijun-Sen brukes til å måle momentumet til et verdipapir eller et marked. Indikatoren beregnes ved å ta gjennomsnittet av høyeste høye og laveste laveste over en gitt tidsperiode. Kijun-Sen er en populær indikator blant tekniske analytikere og … Les mer

Choppy Market Definisjon og eksempel

Hakkete markeder er perioder hvor prisen på en eiendel beveger seg uberegnelig og uten en klar retning. Disse periodene er ofte preget av manglende volum og manglende medvirkning fra både kjøpere og selgere. Hakkete markeder kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert makroøkonomiske nyheter, inntektsmeldinger eller til og med mangel på nyheter som beveger … Les mer

Utenfor reversering Definisjon

En ekstern reversering er et lysestakediagrammønster som oppstår når markedet snur retning etter en konsolideringsperiode. Den er merket med en lysestake som har en høyere høy og en lavere lav enn den forrige lysestaken, noe som indikerer en reversering av den forrige trenden. Hva er metodene for teknisk analyse? Metodene for teknisk analyse kan klassifiseres … Les mer

Chaikin Oscillator Definisjon

Chaikin Oscillator er en teknisk analyseindikator laget av Marc Chaikin, som tidligere var en market maker på NYSE-gulvet. Chaikin-oscillatoren er forskjellen mellom akkumulerings-/distribusjonslinjen (A/D) og 3-perioders eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) til A/D. A/D-linjen er en løpende sum av volumet for hver periode, som deretter jevnes ut ved hjelp av en EMA. Chaikin Oscillatoren er designet … Les mer

Symmetrisk trekantdefinisjon

En symmetrisk trekant er et diagrammønster preget av to konvergerende trendlinjer som danner en trekant. Trekanten opprettes når prishandlingen til en eiendel skaper lavere høyder og høyere nedturer. Den øvre trendlinjen lages ved å koble sammen toppene, mens den nedre trendlinjen lages ved å koble sammen de laveste. Den symmetriske trekanten er et bullish mønster … Les mer

Trend Trading Definisjon

En trendhandelsdefinisjon kan være ganske enkel eller ganske kompleks, avhengig av hvem du spør. Vanligvis refererer trendhandel imidlertid til en strategi der en trader ser ut til å inngå en handel i retning av den underliggende trenden. Det er noen forskjellige måter å måle eller identifisere en trend på, men en av de mest populære … Les mer