Double Top: Hva det er, hvordan du finner det og hvordan du bruker det i handel

Dobbel topp: definisjon, mønstre og bruk i handel Denne tittelen dekker det grunnleggende om hva en dobbel topp er, inkludert definisjonen og noen vanlige mønstre. Den dekker også hvordan dette tekniske analyseverktøyet kan brukes i handel. Kan en dobbel topp være bullish? En dobbel topp er et bearish reverseringsmønster som skapes etter en utvidet opptrend. … Les mer

Hva er kapitulasjon i finans og investering?

Kapitulasjon: Hva det er innen finans og investering. Er overgivelse et synonym for kapitulere? Overgivelse og kapitulasjon er ikke synonymer. Kapitulasjon er handlingen å gi opp, mens overgivelse er handlingen å gi etter. Kapitulasjon skjer vanligvis når man er beseiret, mens overgivelse kan skje selv når man ikke er beseiret. Hva er et eksempel på … Les mer

Hva er en diamanttoppformasjon?

En diamanttoppformasjon er et teknisk analysediagram som skapes når prisen på en eiendel danner to topper på omtrent samme nivå, med den andre toppen litt lavere enn den første. Dette mønsteret anses å være et bearish reverseringssignal, da det indikerer at eiendelens pris er i ferd med å miste fart og sannsynligvis vil gå lavere … Les mer

Down Volume Definition

Nedvolum refererer til det totale antallet aksjer omsatt i løpet av en gitt periode som ble solgt til en pris lavere enn prisen de tidligere ble omsatt til. Dette står i motsetning til opp volum, som refererer til det totale antallet aksjer omsatt i løpet av en gitt periode som ble solgt til en pris … Les mer

Hva er Aroon-oscillatoren?

Aroon Oscillator er en teknisk indikator som brukes for å måle om en aksje er i en bullish eller bearish trend. Aroon Oscillatoren beregnes ved å trekke Aroon Down fra Aroon Up. Aroon Oscillatoren vil være positiv når Aroon Up er større enn Aroon Down, og den vil være negativ når Aroon Down er større … Les mer

Handelspris Respons Definisjon og eksempel

Begrepet «Trade Price Response» refererer til hvordan markedsprisen på et verdipapir reagerer på utførelsen av en handel. En handel kan enten være en kjøps- eller salgsordre, og prisresponsen vil være forskjellig for hver type handel. La oss for eksempel si at du legger inn en kjøpsordre for 100 aksjer av XYZ-aksjer til $10 per aksje. … Les mer

Nedside Tasuki Gap Definisjon og eksempel

Nedsiden av tasuki-gapet er et bearish fortsettelsesmønster som skapes når prisene på et verdipapir beveger seg lavere i en nedadgående trend og deretter stiger høyere, bare for å falle tilbake under det forrige lavpunktet. Navnet på mønsteret kommer fra det japanske ordet tasuki, som betyr «anheng». Nedsiden av tasuki-gapet anses som et bearish fortsettelsesmønster fordi … Les mer

Hva er volumanalyse?

Volum er en av de viktigste tekniske indikatorene. Det brukes til å måle antall aksjer eller kontrakter som handles i en gitt tidsperiode, vanligvis en dag. Den brukes også til å identifisere potensielle trender og reverseringer. Når volumet er høyt, betyr det at det er stor interesse for aksjen eller kontrakten. Dette kan skyldes at … Les mer

Hva er en kile i teknisk analyse?

En kile er et teknisk analysemønster som skapes når prisen på en eiendel beveger seg mellom to trendlinjer som går i motsatte retninger. Den øvre trendlinjen opprettes ved å koble sammen eiendelens høydepunkter, mens den nedre trendlinjen opprettes ved å koble sammen eiendelens lavpunkter. Mønsteret anses som komplett når prisen bryter ut av kilen i … Les mer

Three Black Crows: Betydning og begrensninger

De tre svarte kråkene: betydning, betydning og begrensninger Hva er de tre metodene? De tre metodene er en teknisk analyseteknikk som bruker de tre nyeste lysestakene til å generere kjøps- og salgssignaler. Teknikken er basert på antakelsen om at markedstrenden vil fortsette dersom de tre lysestakene danner et konsistent mønster. Hva er meningen med tre … Les mer