Swap på tvers av valuta: definisjon og hvordan det fungerer

. Hva er en veksling mellom valutaer? En kryssvaluta-swap er en type finansielt derivat som lar to parter utveksle betalinger i valuta. Denne swappen kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko eller til å spekulere i valutabevegelser. Hva er de tre forskjellige alternativene? Det er tre forskjellige alternativer: amerikansk, europeisk og asiatisk. Amerikanske opsjoner … Les mer

Hva er primærrente?

Premiesatsen, fortrinnsrenten eller primærrenten er en renteklasse som brukes som referanse i flere kommersielle operasjoner. Det kalles premiesatsen, rente minimum belastet av en finansinstitusjon i en kredittoperasjon til sine kunder. Opprinnelsen til Prime Rate Premiesatsen kommer fra USA. Etter aksjemarkedskrasj og den store økonomiske depresjonen 30. På den tiden var det et kraftig fall i … Les mer

Kategorier P

Hva er kapitalforholdet?

Når vi snakker om kapitaldekning, refererer vi til kapitalforholdet til en bank. Dette konseptet prøver å måle den økonomiske helsen til en bank, som relaterer midlene den må være i stand til å møte de uforutsette hendelsene som kan oppstå. På denne måten er den antatte risikoen den som oppstår fra eiendelene i bankens balanse. … Les mer

Kategorier K