Hva er primærrente?

Premiesatsen, fortrinnsrenten eller primærrenten er en renteklasse som brukes som referanse i flere kommersielle operasjoner. Det kalles premiesatsen, rente minimum belastet av en finansinstitusjon i en kredittoperasjon til sine kunder.

Opprinnelsen til Prime Rate

Premiesatsen kommer fra USA. Etter aksjemarkedskrasj og den store økonomiske depresjonen 30. På den tiden var det et kraftig fall i etterspørselen etter kreditt. Dette brakte bankene til en høyde konkurranse, som til slutt resulterte i en avtale om å markere en minimumsinteresse i kredittoperasjoner. Kjent som premierente eller primærrente.

Bruk av premiesatsen i dag

Foreløpig brukes primærrenten av banker i USA. Premiesatsen brukes på operasjoner som anses som lavere risiko. Den er derfor reservert for de mest solide klientene. Den brukes i kredittoperasjoner til store selskaper som det er større økonomisk sikkerhet med. De der det er minst kredittrisiko og store sjanser for kredittgjenvinning.

Hvordan fungerer premiesatsen?

Primærrenten varierer avhengig av kredittilgangen og etterspørselen etter finansiering. For å utføre beregningen utføres et gjennomsnitt basert på et utvalg av prisene som de viktigste finansieringsinstitusjonene tar for de mest solide kundene. Premiesatsen påvirkes sterkt av den generelle verdien av renten. Det varierer også avhengig av type lån. De med høyest beløp er de med lavest sats.