Hva er kapitalforholdet?

Når vi snakker om kapitaldekning, refererer vi til kapitalforholdet til en bank. Dette konseptet prøver å måle den økonomiske helsen til en bank, som relaterer midlene den må være i stand til å møte de uforutsette hendelsene som kan oppstå. På denne måten er den antatte risikoen den som oppstår fra eiendelene i bankens balanse.

For å kunne demonstrere din solvens, er banker forpliktet til å opprettholde en prosentandel av kapitalen i forhold til de risikable eiendelene de har.

Hvordan beregnes kapitalforholdet?

For å beregne dette forholdet må vi bruke følgende formel:

CR = kapitalbase / risikovektede eiendeler

Grunnleggende kapital er summen av egne midler, reserver, minoriteter og beholdt inntjening. Det vil si at kapitalbasen er den delen av overskuddet som ikke er delt ut som utbytte blant aksjonærene. Noen andre elementer som er inkludert i dette konseptet tjener slik at banken har kapasitet til å absorbere tap i tilfelle det mislykkes (for eksempel obligasjoner som kan konverteres til aksjer).

Hvis andre begreper ble lagt til denne grunnleggende kapitalperioden, ville vi få kapitalbasen, som brukes til å beregne den totale kapitalen.

På den annen side har vi de risikovektede eiendelene som tjener til å veie risikovektene som en bank har basert på den risikoen de er utsatt for, og dermed være i stand til å kreve av eiendelen hvor mye kapital en bank skal ha, i dens mangel.

Noen eiendeler er mye tryggere enn andre, og krever dermed mindre kapital. Et tydelig eksempel er pantelånet som blir bedt om å kjøpe et hus, mot et personlig lån til noe annet. En bankvektingsfaktor vil indikere hvor stor risiko en eiendel har.