Regel 10b – 18 Definisjon

Regel 10b–18-definisjonen er et sett med parametere som U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bruker for å definere hva som utgjør lovlig innsidehandel. Regelen er også kjent som «safe harbor»-regelen, da den gir en trygg havn for selskaper som driver med visse aktiviteter knyttet til kjøp eller salg av egne aksjer. Definisjonen av regel 10b–18 … Les mer

Hva betyr akselererte betalinger?

Begrepet «akselererte betalinger» refererer til en type tilbakebetalingsplan der låntakeren betaler ned lånet raskere enn opprinnelig avtalt. Dette kan gjøres ved å foreta større innbetalinger hver måned, foreta tilleggsbetalinger på toppen av de vanlige månedlige innbetalingene, eller ved å betale ned hele lånesaldoen tidlig. Akselererte betalinger kan spare låntakeren penger i rentekostnader og kan bidra … Les mer

Kreditt Livsforsikring Definisjon

Kredittlivsforsikring er en type forsikring som betaler ned en låntakers gjeld i tilfelle vedkommende dør. Det er noen ganger også kjent som «gjeldsforsikring» eller «lånerforsikring.» Kredittlivsforsikring selges vanligvis av långivere på det tidspunktet et lån tas opp, og premiene rulles ofte inn i selve lånet. Dødsfordelen er typisk lik den utestående saldoen på lånet på … Les mer