Hva betyr akselererte betalinger?

Begrepet "akselererte betalinger" refererer til en type tilbakebetalingsplan der låntakeren betaler ned lånet raskere enn opprinnelig avtalt. Dette kan gjøres ved å foreta større innbetalinger hver måned, foreta tilleggsbetalinger på toppen av de vanlige månedlige innbetalingene, eller ved å betale ned hele lånesaldoen tidlig. Akselererte betalinger kan spare låntakeren penger i rentekostnader og kan bidra til å betale ned lånet raskere.

Hvordan fungerer boliglånsakselerasjon?

Akselerasjon av boliglån er en prosess der låntakeren betaler ned på boliglånet raskere enn den opprinnelige nedbetalingsplanen. Det finnes en rekke måter å gjøre dette på, men den vanligste er å foreta større månedlige innbetalinger, eller foreta betalinger oftere enn månedlige. Andre metoder inkluderer å betale et engangsbeløp mot hovedstolen på lånet, eller refinansiere boliglånet for en kortere periode.

Fordelen med boliglånsakselerasjon er at det sparer låntakeren penger i rentebetalinger over lånets levetid. Ulempen er at det kan kreve at låntakeren betaler høyere månedlige betalinger, noe som kan være vanskelig å ha råd til.

Hvordan beregnes akselerert betaling?

Når du tar opp lån uttrykkes renten typisk som en årlig prosentsats (APR). Imidlertid er de fleste lån faktisk nedbetalt ved hjelp av en månedlig betalingsplan. Så, for å beregne dine månedlige betalinger, vil långiveren din bruke en prosess som kalles akselererte betalinger.

Med akselererte betalinger vil långiveren din beregne de månedlige betalingene dine basert på antall dager i måneden. For eksempel, hvis du har et 30-års lån med 4 % APR, vil den månedlige betalingen din bli beregnet som følger:

30-års lån, 4 % APR

N = 30 (antall år i lånet)

i = 0,04 (årlig rente)

P = ? ( månedlig betaling)

P = N*i/12

P = 30*0,04/12

P = $10 (månedlig betaling)

Hvorfor sparer akselererte betalinger renter? Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvilken type lån du snakker om. For eksempel, med et boliglån, sparer en fremskyndet betaling renter fordi den reduserer det totale rentebeløpet du må betale på lånet. Dette er fordi når du foretar en fremskyndet betaling, betaler du effektivt ned hovedstolen på lånet raskere, noe som reduserer rentebeløpet som påløper over tid. Med et billån kan en fremskyndet betaling spare renter fordi det kan redusere tiden du betaler renter på lånet. Dette er fordi når du foretar en fremskyndet betaling, betaler du effektivt ned lånet raskere, noe som reduserer mengden renter som påløper over tid.

Hva betyr standard akselerert?

Default accelerated betyr at dersom du misligholder lånet ditt, kan långiver kreve at du betaler hele gjenværende saldo av lånet umiddelbart. Dette er forskjellig fra et ikke-akselerert lån, hvor utlåner kun kan kreve at du betaler beløpet som forfaller på misligholdstidspunktet. Når bør jeg fremskynde betalingen av boliglånet? Du bør fremskynde betalingen av boliglånet når du har ekstra penger og du ønsker å betale ned på boliglånet raskere. Dette vil spare deg for interesse i det lange løp.