Restrente

Restrenter er renter som blir til overs etter å ha foretatt en delbetaling på et lån. Denne renten legges til den utestående saldoen på lånet, og låntakeren er ansvarlig for å betale den av i tillegg til hovedstolen. Restrenter kan også referere til renter som påløper på et lån etter at låntaker har foretatt full … Les mer

Hva er en hårklipp i finans?

Med eksempler. Hvordan hårklipp brukes i finans, med eksempler. Hva er definisjonen på hårklipp? Definisjonen av et hårklipp er forskjellen mellom markedsverdien av en eiendel og verdien som eiendelen er stilt til som sikkerhet for et lån. For eksempel, hvis en bank låner $100 til en låntaker som bruker låntakerens aksjer som sikkerhet, og aksjen … Les mer

Låneansvarlig Definisjon

En låneansvarlig er en person som er ansvarlig for opprettelse og behandling av lånesøknader. De samarbeider med låntakere for å samle inn nødvendig dokumentasjon og informasjon som trengs for å vurdere låntakerens kredittverdighet og for å avgjøre om de er kvalifisert for et lån. Låneansvarlige jobber vanligvis for banker, kredittforeninger og andre finansinstitusjoner. Hva er … Les mer

Ikke-amortiserende lån

Et ikke-amortiserende lån er et lån der låntaker kun betaler renter på lånet i en bestemt periode, hvoretter hele lånet forfaller. Fordelen med et ikke-amortiserende lån er at låntakeren kan redusere sine månedlige betalinger ved kun å betale renten for en bestemt tidsperiode. Ulempen med et ikke-amortiserende lån er at hele lånet forfaller ved slutten … Les mer

Regress

Regress er den juridiske rett for en kreditor til å kreve betaling fra en skyldner, eller fra en tredjepart som har garantert for gjelden, i tilfelle skyldneren unnlater å betale. I forbindelse med lån lar regress utlåner søke tilbakebetaling fra låntaker eller fra en garantist dersom låntaker misligholder. Regress er et viktig trekk ved mange … Les mer

Innenfor variabel rente

Begrepet «Inside the Variable Interest Rate» refererer til renten som en låntaker vil betale på et lån som har en variabel rente. Denne renten er basert på prime rate, som er den prisen bankene krever av sine beste kunder. Prime-renten er vanligvis ca. 3 % høyere enn rentesatsen Federal Reserve belaster bankene for lån. Hva … Les mer

Misligholdslån (NPL)

Et misligholdt lån (NPL) er et lån som er på etterskudd eller som er ansett som usannsynlig å bli tilbakebetalt av låntakeren. I de fleste tilfeller er en NPL et lån som er minst 90 dager forfalt. NPLs anses å være «non-performing assets» (NPAer) og selges vanligvis av banker til tredjepartsinvestorer med rabatt. NPLs kan … Les mer

Hva er kumulativ rente?

Akkumulerte renter er den totale renten som har påløpt et lån over tid. Dette kan beregnes ved å ta det opprinnelige lånebeløpet, multiplisere det med renten, og deretter multiplisere det med antall år lånet har vært utestående. Hvordan beregner du rente? Rentene på lån kan enten være faste eller variable. En fast rente betyr at … Les mer

Hva er en detaljutlåner?

En detaljutlåner er en finansinstitusjon som tilbyr lån til enkeltpersoner, i stedet for bedrifter. Detaljlånere inkluderer banker, kredittforeninger og andre finansinstitusjoner. Disse lånene kan brukes til en rekke formål, inkludert å kjøpe en bil, finansiere et boligkjøp eller betale for college. Hva er et eksempel på et privatlån? Det finnes mange typer privatlån, men de … Les mer

Forstå IOUer

En IOU, eller «I Owe You,» er en skriftlig avtale mellom to individer eller enheter der den ene parten godtar å betale den andre parten en sum penger på et fremtidig tidspunkt. IOUer brukes ofte når den ene parten ikke har kontanter for hånden til å betale den andre parten i sin helhet, og de … Les mer