Akkumuleringsalternativ Definisjon

Et akkumuleringsalternativ er en livsforsikringsbestemmelse som lar forsikringstakeren øke dødsfordelen ved å legge til en spesifisert prosentandel av premiene som betales til forsikringens kontantverdi. Hva er de 5 oppgjørsalternativene for livsforsikring? 1. Kontantoppgjør: Dette er det vanligste oppgjørsalternativet, hvor forsikringstaker mottar et engangsbeløp i kontanter fra livsforsikringsselskapet. 2. Livrenteoppgjør: Under dette alternativet mottar forsikringstaker regelmessige … Les mer

Bankeid livsforsikring (BOLI) Forklart

. Hva er bankeid livsforsikring (BOLI)? Hvordan fungerer Bank Owned Life Insurance (BOLI)? Hvor mye kan du legge i en LIRP? Det er ingen grense for hvor mye du kan legge inn i en livsforsikring. Den eneste grensen er den maksimale dødsfallsfordelene som forsikringsselskapet er villig til å gi. Hvordan blir du din egen bank? … Les mer

Frafall av Premium Rider

En frafall av premium-rytter er et tillegg til en livsforsikring som lar forsikringstakeren slutte å betale premie hvis de blir ufør og ikke kan jobbe. Rytteren kan legges til både termin og permanent livsforsikring. Dersom forsikringstaker blir ufør og arbeidsufør, frafaller forsikringsselskapet premiebetalingen. Forsikringen vil forbli i kraft og dødsfallsstønaden vil bli utbetalt til mottakeren … Les mer

Hva er gjenkjøpsverdi?

Kontantavleveringsverdien til en livsforsikring er mengden penger som forsikringstakeren ville motta hvis de valgte å overgi polisen til forsikringsselskapet. Gjenkjøpsverdien i kontanter er vanligvis mindre enn polisens pålydende verdi, og forsikringstakeren kan også bli gjenstand for gjenkjøpsgebyrer. Er kontantavleveringsverdi en eiendel? Ja, kontantavleveringsverdi er en ressurs. Når du gir fra deg polisen, betaler forsikringsselskapet deg … Les mer

Stranger-Owned Life Insurance (STOLI)

Stranger-eid livsforsikring, også kjent som STOLI, er en type livsforsikring der forsikringstaker ikke er den forsikrede. I stedet eies forsikringen av en investor som ikke er relatert til den forsikrede. Investoren betaler vanligvis premiene på polisen og er mottaker av dødsfordelen. STOLI-ordninger brukes noen ganger til å overføre formue til neste generasjon uten å pådra … Les mer

Livsforsikringsveiledning til poliser og selskaper

En livsforsikring er en kontrakt mellom et forsikringsselskap og en person. Forsikringsselskapet godtar å betale en sum penger til den enkeltes begunstigede i tilfelle den enkeltes død. Den enkelte samtykker i å betale premie til forsikringsselskapet. Et livsforsikringsselskap er et selskap som selger livsforsikringer. En livsforsikringsguide er en bok eller et nettsted som gir informasjon … Les mer

Forstå dødsfordeler

Dødspenger er inntektene fra en livsforsikring som utbetales til mottakeren ved forsikringstakers død. Dødsfallsytelser kan brukes til å dekke utgifter til begravelse og begravelse, samt eventuell utestående gjeld eller endelige utgifter forsikringstakeren måtte ha. Kan to koner kreve trygd fra én mann? Så lenge mannen er i live, vil begge konene kunne kreve trygd fra … Les mer

Hele livsforsikringer er en type forsikring som dekker deg for hele livet, i stedet for bare en bestemt tidsperiode

Hele livsforsikring: hvordan det fungerer og eksempler. Hva er de to hovedtypene for livsforsikring. Hva er forskjellen? De to hovedtypene livsforsikring er livsforsikring og hel livsforsikring. Livsforsikring gir dekning for en bestemt tidsperiode, vanligvis 10, 20 eller 30 år. Dersom forsikringstakeren dør i løpet av forsikringen, utbetales dødsfallsytelsen til de begunstigede. Dersom forsikringstakeren ikke dør … Les mer

Kreditt Livsforsikring Definisjon

Kredittlivsforsikring er en type forsikring som betaler ned en låntakers gjeld i tilfelle vedkommende dør. Det er noen ganger også kjent som «gjeldsforsikring» eller «lånerforsikring.» Kredittlivsforsikring selges vanligvis av långivere på det tidspunktet et lån tas opp, og premiene rulles ofte inn i selve lånet. Dødsfordelen er typisk lik den utestående saldoen på lånet på … Les mer

Hva er synkende livsforsikring?

En livsforsikring med avtagende sikt er en type livsforsikring som gir dekning for en bestemt tidsperiode, vanligvis 10, 20 eller 30 år. Dødsfordelen på en livsforsikring med avtagende sikt avtar hvert år, vanligvis med en fastsatt rate, for eksempel 5 % per år. Livsforsikring med avtagende løpetid brukes vanligvis til å dekke et spesifikt behov, … Les mer