Hva er insolvens?

Begrepet insolvens er en juridisk situasjon der selskapet befinner seg når den ikke har det likviditet nok til å oppfylle betalingen av selskapets forpliktelser. På denne måten defineres insolvens som manglende evne til en person eller et selskap til å betale gjelden.

Insolvens til et selskap skjer regnskapsmessig når det omløpsmidler er mindre enn ansvaret. De alvorlige solvensproblemene i et selskap kan føre til betalingsstans. Dette innebærer ikke at selskapet er konkurs, siden konkurs Det skjer når selskapets totale eiendeler er mindre enn all gjeld.

Når en selskapet er insolvent, blir ikke kvitt plikten til å betale gjelden, men går i konkurs for å se at selskapet ikke kan betale og en betalingsplan for sine forpliktelser blir etablert. I tillegg har insolvens konsekvenser som umuligheten av å oppnå nye kredittlinjer som gjør det mulig for selskapet å finansiere.