Hva er et åpent tilbud?

Et åpent tilbud er når et selskap gir et tilbud om å kjøpe en viss mengde aksjer fra aksjonærer til en fastsatt pris. Dette gjøres vanligvis når selskapet ønsker å kjøpe tilbake aksjer, eller når det ønsker å øke sin eierandel i selskapet. Hva er forskjellen mellom åpent tilbud og tilbakekjøp? Den viktigste forskjellen mellom … Les mer

Abstrakt av titteldefinisjon

Et tittelutdrag er et sammendrag av eierhistorien til et stykke eiendom. Den inkluderer en liste over alle registrerte overføringer av eierskap for den eiendommen, samt eventuelle servitutter, heftelser eller andre juridiske restriksjoner på eiendommen. Et tittelutdrag er vanligvis utarbeidet av et tittelselskap eller en advokat, og brukes til å vise potensielle kjøpere at det ikke … Les mer

Utestående aksjer Definisjon og hvordan du finner nummeret

Utestående aksjer refererer til antall aksjer som i dag eies av aksjonærene, inkludert både bundne og frie aksjer. Det er viktig å vite antall utestående aksjer fordi det brukes til å beregne nøkkeltall, som fortjeneste per aksje (EPS) og pris-til-inntjening (P/E)-forhold. For å beregne EPS, del nettoinntekt med antall utestående aksjer. P/E-forholdet beregnes ved å … Les mer

Salg i samme butikk

Salg i samme butikk er et mål på omsetning i butikker som har vært åpne i minst ett år. Beregningen brukes til å sammenligne ytelsen til et selskaps detaljhandelsbutikker fra en periode til en annen, uten virkningene av nye butikkåpninger eller butikkstenginger. Salg i samme butikk er en populær beregning i detaljhandelen, siden den gir … Les mer