Homeowners Association (HOA) Gebyr

En huseierforeningsavgift er en månedlig eller årlig avgift som belastes eiere av boliger eller leiligheter i visse utbygginger for å finansiere kostnadene ved å vedlikeholde fellesarealer, for eksempel landskapsarbeid, bassenger og andre fasiliteter. Gebyret betales vanligvis til HOA, som er en ideell organisasjon som er ansvarlig for å administrere eiendommen. Hva står akronymet Hoa for? … Les mer

Joint Tenants in Common (JTIC)

To eller flere personer kan eie en eiendom sammen som felles leietakere (JTIC). I denne typen eierskap eier hver person en bestemt andel av eiendommen. For eksempel, hvis to personer eier en eiendom som JTIC, vil hver person eie 50 % av eiendommen. Dersom en av eierne dør, tilfaller ikke deres andel av eiendommen automatisk … Les mer

Multiple Listing Service (MLS) Definisjon

En Multiple Listing Service (MLS) er en tjeneste som hjelper til med å koble eiendomsmeglere og meglere som prøver å selge eiendommer med potensielle kjøpere. MLS lar agenter liste eiendommer i en sentral database, noe som gjør det lettere for kjøpere å finne eiendommer som passer deres behov. MLS gir også informasjon om eiendommer som … Les mer