Hva er et åpent tilbud?

Et åpent tilbud er når et selskap gir et tilbud om å kjøpe en viss mengde aksjer fra aksjonærer til en fastsatt pris. Dette gjøres vanligvis når selskapet ønsker å kjøpe tilbake aksjer, eller når det ønsker å øke sin eierandel i selskapet.

Hva er forskjellen mellom åpent tilbud og tilbakekjøp?

Den viktigste forskjellen mellom et åpent tilbud og et tilbakekjøp er at et åpent tilbud gis av selskapet til publikum, mens et tilbakekjøp gjøres av selskapet til dets aksjonærer.

Et åpent tilbud er et offentlig tilbud gitt av et selskap om å kjøpe tilbake sine aksjer fra aksjonærene til en spesifisert pris. Tilbudet gis vanligvis til alle aksjonærene i selskapet. Formålet med et åpent tilbud er å øke selskapets eierandel.

Et tilbakekjøp er på den annen side et tilbud fra et selskap om å kjøpe tilbake sine aksjer fra sine aksjonærer til en spesifisert pris. Tilbudet gis vanligvis kun til de aksjonærene som er villige til å selge sine aksjer. Hensikten med et tilbakekjøp er å redusere antall utestående aksjer, og dermed øke fortjenesten per aksje. Hva betyr åpen i investering? Åpen i investering refererer vanligvis til prisen på et verdipapir ved begynnelsen av en handelsdag. Det brukes også i referanse til den åpne interessen i et bestemt verdipapir, som er antallet utestående kontrakter som ikke er gjort opp. Hvordan selger du i et åpent tilbud? I et åpent tilbud selger du aksjene dine til markedet, gjennom en megler. Markedet setter prisen, og du får inntektene fra salget.

Hva er triggerpunktene for åpent tilbud?

Utløserpunkter for åpne tilbud er vanligvis forhåndsbestemte betingelser som, når de er oppfylt, indikerer at en åpen tilbudsperiode har begynt. Et selskap kan for eksempel sette et triggerpunkt på 30 % eierskap til et målselskap, noe som betyr at når det først har fått 30 % eierskap, vil det begynne sin åpne tilbudsperiode der det vil forsøke å skaffe seg flere aksjer. Faller aksjekursen etter tilbud om salg? Det kommer an på. Dersom markedet oppfatter tilbudet om salg som negativt for selskapet, vil aksjekursen sannsynligvis falle. Men dersom markedet oppfatter tilbudet om salg som positivt for selskapet, kan aksjekursen stige.