Gammel økonomi

Begrepet «gammel økonomi» refererer til økonomisk aktivitet som er basert på tradisjonell produksjon og landbruk. Denne sektoren er typisk preget av lavere vekst, lavere produktivitet og mindre eksponering for internasjonal konkurranse. Hva er de eldste aksjene? Det er noen måter å se på de eldste aksjene. En måte er å se på selskapene med lengst … Les mer

Industriens livssyklusdefinisjon

Bransjens livssyklusdefinisjon er prosessen som en bransje gjennomgår fra starten til dens eventuelle nedgang. De fire hovedstadiene i bransjens livssyklus er: 1. Fødsel eller oppstart 2. Vekst 3. Modenhet 4. Nedgang Fødsels- eller oppstartstadiet er når industrien er først etablert og er typisk preget av høye nivåer av innovasjon og risiko. Vekststadiet er når bransjen … Les mer

Duopol

Et duopol er en markedsstruktur der to firmaer dominerer markedet. De to firmaene kan være identiske eller de kan produsere forskjellige produkter. Duopolet kan være beskyttet av myndighetsregulering eller det kan oppstå spontant på grunn av industristrukturen. Det finnes flere typer duopol. Den første typen er kjent som et rent duopol, der de to firmaene … Les mer

Skjønnsmessig forbruker

Skjønnsmessig forbruk refererer til utgifter til varer og tjenester som ikke anses som nødvendige for hverdagen. Disse varene anses vanligvis som ikke-essensielle, og inkluderer varer som ferier, underholdning og luksusvarer. Den skjønnsmessige forbrukersektoren består av selskaper som produserer og selger disse ikke-essensielle varene og tjenestene. Sektoren inkluderer selskaper som bilprodusenter, forhandlere, restauranter og mediefirmaer. Sektoren … Les mer

Hva er industrivaresektoren?

Industrivaresektoren består av selskaper som produserer og selger varer som brukes i industrien og byggebransjen. Disse selskapene lager produkter som maskiner, utstyr og verktøy. Industrivaresektoren er en bred kategori som inkluderer et bredt spekter av selskaper, fra små bedrifter til store multinasjonale selskaper. Hva er bruken av industrier? Industrier er ryggraden i enhver økonomi. De … Les mer

Hva er Silicon Valley?

Begrepet «Silicon Valley» brukes oftest for å referere til Santa Clara Valley i California, som er hjemsted for mange av verdens største teknologiselskaper. Santa Clara-dalen blir noen ganger også referert til som «Valley of Heart’s Delight» eller ganske enkelt «dalen». Santa Clara Valley ligger i den sørlige delen av San Francisco Bay Area og inkluderer … Les mer

Delingsøkonomi Definisjon

Delingsøkonomien er et begrep som brukes for å beskrive samarbeidsforbruk av varer og tjenester. Dette kan ha mange former, men involverer vanligvis at enkeltpersoner deler ressurser (som biler, hus eller verktøy) med hverandre, ofte via en nettplattform eller nettverk. Delingsøkonomien har vokst i popularitet de siste årene, ettersom teknologiske fremskritt har gjort det lettere for … Les mer

Hva er en sektor?

En sektor er en gruppe selskaper som opererer i samme område av økonomien. Sektorer kan deles inn i undersektorer, som er mer spesifikke grupper av bedrifter innenfor sektoren. For eksempel kan helsesektoren deles inn i undersektorene bioteknologi, medisinsk utstyr og legemidler. Hva er en stor sektor? En sektor er et område av økonomien som er … Les mer

Power Ratio

Maktforholdet er et enkelt mål på en bedrifts markedsmakt. Den beregnes ved å dele selskapets markedsandel med markedsandelen til nærmeste konkurrent. Maktforholdet er et nyttig verktøy for å vurdere en bedrifts konkurranseposisjon i sin bransje. Et høyt kraftforhold indikerer at selskapet har en sterk markedsposisjon, mens et lavt kraftforhold indikerer at selskapet har en svak … Les mer

Definisjon av forbrukerstifter

Definisjonen av forbruksvarer er sektoren av økonomien som produserer og selger varer som anses som essensielle for hverdagen. Denne sektoren inkluderer virksomheter som produserer og selger mat, drikkevarer, produkter til personlig pleie og andre husholdningsartikler. Barvaresektoren anses ofte for å være en defensiv sektor, da aksjer i denne sektoren vanligvis er mindre volatile enn aksjer … Les mer