Hva er Silicon Valley?

Begrepet «Silicon Valley» brukes oftest for å referere til Santa Clara Valley i California, som er hjemsted for mange av verdens største teknologiselskaper. Santa Clara-dalen blir noen ganger også referert til som «Valley of Heart’s Delight» eller ganske enkelt «dalen». Santa Clara Valley ligger i den sørlige delen av San Francisco Bay Area og inkluderer … Les mer

Delingsøkonomi Definisjon

Delingsøkonomien er et begrep som brukes for å beskrive samarbeidsforbruk av varer og tjenester. Dette kan ha mange former, men involverer vanligvis at enkeltpersoner deler ressurser (som biler, hus eller verktøy) med hverandre, ofte via en nettplattform eller nettverk. Delingsøkonomien har vokst i popularitet de siste årene, ettersom teknologiske fremskritt har gjort det lettere for … Les mer

Hva er en sektor?

En sektor er en gruppe selskaper som opererer i samme område av økonomien. Sektorer kan deles inn i undersektorer, som er mer spesifikke grupper av bedrifter innenfor sektoren. For eksempel kan helsesektoren deles inn i undersektorene bioteknologi, medisinsk utstyr og legemidler. Hva er en stor sektor? En sektor er et område av økonomien som er … Les mer

Industriell produksjonsindeks (IPI)

Industriproduksjonsindeksen (IPI) er et mål på produksjonen til industrien, gruvedriften og forsyningsindustrien. Den utgis månedlig av Federal Reserve. IPI er et vektet gjennomsnitt av tre underindekser: produksjonsindeksen, gruveindeksen og forsyningsindeksen. Produksjonsindeksen er videre delt inn i tre underindekser: indeksen for varige varer, indeksen for ikke-varige varer og indeksen for mat, drikke og tobakk. Vektene til … Les mer

Definisjon av vekstindustri

En vekstindustri er en industri eller sektor av økonomien som vokser med en hastighet over gjennomsnittet. Vekstnæringer er typisk preget av høye nivåer av innovasjon, sterk etterspørsel og høye investeringsnivåer. Noen av de mest kjente vekstnæringene de siste årene inkluderer teknologisektoren, sektoren for fornybar energi og helsesektoren. Vekstnæringer har ofte en betydelig innvirkning på den … Les mer

Tverrsnittsanalyse

Tverrsnittsanalyse er en type finansiell analyse som ser på et enkelt tidspunkt på tvers av en rekke forskjellige verdipapirer. Denne analysen kan brukes til å undersøke ulike bransjer, sektorer eller til og med individuelle selskaper. Tverrsnittsanalyse kan brukes til å identifisere trender eller sammenhenger som kanskje ikke er tydelige når man ser på individuelle verdipapirer. … Les mer

Sektorfond Definisjon

Et sektorfond er en type investeringsfond som investerer i en bestemt sektor av økonomien. Sektormidler kan brukes til å målrette mot bestemte bransjer eller geografiske regioner. Sektorfond har typisk høyere risiko og høyere avkastning enn diversifiserte fond. Hvor mange sektorer er det? Det finnes en rekke måter å definere og måle sektorer på, noe som … Les mer

Definisjon av forbrukerstifter

Definisjonen av forbruksvarer er sektoren av økonomien som produserer og selger varer som anses som essensielle for hverdagen. Denne sektoren inkluderer virksomheter som produserer og selger mat, drikkevarer, produkter til personlig pleie og andre husholdningsartikler. Barvaresektoren anses ofte for å være en defensiv sektor, da aksjer i denne sektoren vanligvis er mindre volatile enn aksjer … Les mer

Ringfencing

Et ringgjerde er en barriere som er reist for å skille to områder, vanligvis for å holde noe inne eller ute. I forretningsverdenen brukes ofte et ringfence for å beskytte en bedrifts kjernevirksomhet fra dens mindre lønnsomme drift. For eksempel kan et selskap avgrense sin kjernevirksomhet ved å spinne ut sin mindre lønnsomme virksomhet til … Les mer

Hva er bioekvivalens?

Bioekvivalens er begrepet som brukes for å beskrive likheten i respons mellom to produkter. For å regnes som bioekvivalente må to produkter være farmasøytisk likeverdige (ha samme(n) aktive ingrediens(er)) og må også være biotilgjengelige (kan absorberes og brukes av kroppen på samme måte). produkter som er bioekvivalente forventes å gi samme terapeutiske effekt og er … Les mer