Hva er Main Street?

Main Street brukes ofte til å beskrive detaljhandelen i økonomien, i motsetning til den mer velstående Wall Street. Main Street-bedrifter er vanligvis små bedrifter, mens Wall Street-bedrifter vanligvis er store bedrifter. Hva er gaten i handel? Gaten i handel refererer til finansdistriktet i New York City hvor flertallet av Wall Street-firmaene er lokalisert. Gaten er … Les mer

Hva er PV10?

PV10 er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer fra et prosjekt, diskontert med 10 %. Begrepet brukes ofte i olje- og gassindustrien for å vurdere potensiell lønnsomhet til prosjekter. Nåverdien av fremtidige kontantstrømmer er et mål på nåverdien av alle pengene som et prosjekt forventes å generere i fremtiden, diskontert med en viss kurs. Diskonteringsrenten er den … Les mer

Definisjon av monteringstjeneste

En monteringstjenestedefinisjon er en tjeneste levert av et monteringsfirma som definerer bedriftens prosess, produkter og tjenester. Dette dokumentet er viktig av to grunner. For det første sikrer det at kunden forstår hva de får fra monteringsfirmaet. For det andre gir det grunnlag for å evaluere monteringsbedriftens prestasjoner. Hva mener du med montering? Begrepet «montering» refererer … Les mer

Hva er en SIC-kode, hvem trenger en SIC-kode, og hvordan finner du din

Hva er en SIC-kode? Hvem trenger en SIC-kode? Hvordan finne din Hvor mange SIC-koder kan et selskap ha? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det kan avhenge av en rekke faktorer – for eksempel størrelsen og omfanget av selskapet, dets forretningsaktiviteter og måten SIC-koden(e) er definert på. Det er imidlertid generelt akseptert … Les mer

Hva er en moden industri?

En moden industri er en som har nådd et metningspunkt når det gjelder markedsandeler og vekstpotensial. Typisk vil en moden bransje ha et stort antall veletablerte selskaper som konkurrerer om markedsandeler, og lite rom for nye aktører. Modne næringer er ofte preget av langsom eller ingen vekst, da det ofte er liten eller ingen innovasjon … Les mer

Monoline

En monoline er et selskap som fokuserer på en enkelt bransje. For eksempel fokuserer et monoline forsikringsselskap på å tilby forsikringsprodukter og tilbyr ikke andre finansielle tjenester. Begrepet brukes også for å beskrive et finansielt produkt som er støttet av en enkelt eiendel, for eksempel et pantesikret verdipapir. Hva er monoline art? Monolinkunst er en … Les mer

Produksjon Produksjon

Produksjonsproduksjon er et mål på produksjonen til produksjonssektoren i økonomien. Det brukes ofte som en indikator på helsen til produksjonssektoren og som en ledende indikator på økonomisk aktivitet mer generelt. Produksjonssektoren er en nøkkeldriver for økonomisk vekst og er en viktig kilde til sysselsetting og inntekt. Hva er hovedformålet med produksjonssektoren? Hovedformålet med industrien er … Les mer

Definisjon av vekstindustri

En vekstindustri er en industri eller sektor av økonomien som vokser med en hastighet over gjennomsnittet. Vekstnæringer er typisk preget av høye nivåer av innovasjon, sterk etterspørsel og høye investeringsnivåer. Noen av de mest kjente vekstnæringene de siste årene inkluderer teknologisektoren, sektoren for fornybar energi og helsesektoren. Vekstnæringer har ofte en betydelig innvirkning på den … Les mer

Sektorfond Definisjon

Et sektorfond er en type investeringsfond som investerer i en bestemt sektor av økonomien. Sektormidler kan brukes til å målrette mot bestemte bransjer eller geografiske regioner. Sektorfond har typisk høyere risiko og høyere avkastning enn diversifiserte fond. Hvor mange sektorer er det? Det finnes en rekke måter å definere og måle sektorer på, noe som … Les mer

Definisjon av forbrukerstifter

Definisjonen av forbruksvarer er sektoren av økonomien som produserer og selger varer som anses som essensielle for hverdagen. Denne sektoren inkluderer virksomheter som produserer og selger mat, drikkevarer, produkter til personlig pleie og andre husholdningsartikler. Barvaresektoren anses ofte for å være en defensiv sektor, da aksjer i denne sektoren vanligvis er mindre volatile enn aksjer … Les mer