Livsforsikringsveiledning til poliser og selskaper

En livsforsikring er en kontrakt mellom et forsikringsselskap og en person. Forsikringsselskapet godtar å betale en sum penger til den enkeltes begunstigede i tilfelle den enkeltes død. Den enkelte samtykker i å betale premie til forsikringsselskapet.

Et livsforsikringsselskap er et selskap som selger livsforsikringer.

En livsforsikringsguide er en bok eller et nettsted som gir informasjon om livsforsikringer og livsforsikringsselskaper. Hva er en annen betegnelse for forsikringsselskap? Et forsikringsselskap som spesialiserer seg på livsforsikring kalles noen ganger et livsforsikringsselskap.

Hva er vilkårene for livsforsikring?

Vilkårene og betingelsene for en livsforsikring varierer avhengig av forsikringsselskapet, men det er noen generelle betingelser som vanligvis er inkludert. Disse forholdene krever vanligvis at den forsikrede er i live på tidspunktet for forsikringsstart, og de krever også typisk at den forsikrede betaler premiene i tide. Andre vilkår kan være at den forsikrede må opprettholde et visst helsenivå, og at forsikringen må være i kraft i en viss tid før den utbetales.

Hvorfor er det viktig å definere vilkår i en forsikring?

Når du kjøper en forsikring, er du og forsikringsselskapet enige om visse vilkår. Det er viktig å forstå og godta disse vilkårene før du kjøper polisen, fordi de vil avgjøre hva forsikringsselskapet er ansvarlig for og hva du er ansvarlig for.

For eksempel har de fleste forsikringer en karenstid, hvor polisen ikke dekker skader. Hvis du sender inn et krav i løpet av ventetiden, vil forsikringsselskapet sannsynligvis avslå kravet.

I tillegg har de fleste forsikringer unntak, som er omstendigheter der polisen ikke dekker et krav. For eksempel utelukker mange livsforsikringer dødsfall som følge av selvmord. Hvis du dør av selvmord, vil ikke mottakerne motta en dødsfallsstønad fra forsikringen.

Det er viktig å forstå alle vilkårene og betingelsene for en forsikring før du kjøper den, slik at du vet hva du kan forvente hvis du trenger å sende inn et krav.

Hva er terminologien som brukes i forsikring for å avsløre fakta?

Det er noen få forskjellige termer som vanligvis brukes i forsikring for å avsløre fakta, inkludert:

- Avsløring: Dette er prosessen med å gi informasjon om noe, vanligvis som svar på en spesifikk forespørsel.

-Faktafunn: Dette er en informasjonsinnhentingsprosess som vanligvis brukes av forsikringsselskaper for å vurdere en persons risikofaktorer og bestemme deres forsikringspriser.

-Tekning: Dette er prosessen med å vurdere risiko og bestemme om dekning skal gis eller ikke, og i så fall til hvilken pris.

Hva er prinsippene for forsikring?

Det er fire grunnleggende prinsipper for forsikring som er som følger:

1. Forsikrede interesser: Den forsikrede må ha en forsikringsbar interesse i livet eller eiendommen som forsikres. Det betyr at forsikrede ville lide et økonomisk tap dersom livet eller eiendommen skulle bli ødelagt.

2. Ytterste god tro: Forsikringsavtalen er basert på prinsippet om ytterste god tro, som krever at både assurandøren og den forsikrede er sannferdige og ærlige med hverandre.

3. Erstatning: Erstatningsprinsippet sier at forsikrede kun skal få erstatning for det faktiske tapet, og ikke mer.

4. Subrogasjon: Subrogasjonsprinsippet tillater assurandøren å inndrive beløpet utbetalt til den forsikrede fra enhver tredjepart som er ansvarlig for tapet.