Hva er den neoklassiske vekstteorien?

Hva spår det? Hva er den neoklassiske vekstteorien, og hva er dens spådommer? Hva er nyklassisk teori om økonomisk utvikling? Neoklassisk økonomi er en teori om økonomisk utvikling som fokuserer på rollen til insentiver, teknologiske endringer og kapitalakkumulering for å fremme økonomisk vekst. Teorien understreker viktigheten av markedskonkurranse for å drive innovasjon og effektivitet, og … Les mer

Utgifter: Definisjon, typer og hvordan utgifter registreres

Hva er utgifter, og hvordan registreres de? Hvor er utgifter bokført i en balanse? Utgifter føres på resultatregnskapet, som er ett av de tre hovedregnskapene. Resultatregnskapet viser et selskaps inntekter og utgifter over en periode. De to andre hovedregnskapene er balansen og kontantstrømoppstillingen. Hva er 10 eksempler på utgifter? 1. Betaling av husleie eller boliglån … Les mer

Lær om Euro Medium Term Notes (EMTN)

EMTN-er er Euro Medium Term Notes, en type gjeldsinstrument som er utstedt av en låntaker i euro-valutaen. Låntakeren lover å betale tilbake hovedstolen på lånet, pluss renter, over en bestemt tidsperiode. EMTN-er brukes vanligvis av store låntakere, som selskaper eller myndigheter, for å skaffe kapital i euromarkedet. Ved å utstede gjeld i euro-valutaen, kan låntakere … Les mer