ADRs: typer, priser, avgifter, avgifter

ADRs 101: Typer, priser, avgifter, avgifter.

ADR-er er finansielle instrumenter som representerer andeler av utenlandske aksjer som omsettes på amerikanske børser. ADR-er utstedes av amerikanske banker og meglerhus og kan handles akkurat som vanlige aksjer.

Det er fire hovedtyper av bivirkninger: sponset, ikke-sponset, direkte og nivå II. Sponsede ADR-er utstedes av selskaper som har et forhold til en amerikansk bank eller meglerhus, mens ikke-sponsede ADR-er ikke er det. Direkte ADR er utstedt av selskaper som har en direkte notering på en amerikansk børs, mens nivå II ADR er utstedt av selskaper som ikke har en direkte notering, men som handles på over-the-counter markedet.

Prissetting for ADRs bestemmes av den underliggende aksjekursen i det utenlandske markedet, valutakursen mellom amerikanske dollar og utenlandsk valuta, og eventuelle gebyrer eller provisjoner belastet av den utstedende banken eller megleren.

Det er to hovedtyper av gebyrer knyttet til ADRs: depotgebyrer og servicegebyrer. Depotgebyrer belastes av banken eller meglerhuset som innehar ADR-ene, mens servicegebyrer belastes av banken eller meglerhuset som yter administrative og andre tjenester.

Skatter på ADR er lik skatter på vanlige aksjer. Kapitalgevinster beskattes med langsiktig kapitalgevinstsats, mens utbytte beskattes med ordinær inntektsskattesats.

Hva er amerikanske depotbeviser og globale depotbeviser?

En amerikansk depotbevis (ADR) er en omsettelig sikkerhet som representerer eierskap i et utenlandsk selskap. De er utstedt av banker eller meglerforhandlere i USA og handler på amerikanske børser akkurat som aksjer.

Globale depotbevis (GDR) er svært lik ADR-er, men de utstedes av banker utenfor USA og handles på utenlandske børser.

Hva er ADR og dens fordeler og ulemper?

ADR står for American Depositary Receipt, som er en type verdipapir som representerer eierskap til et utenlandsk selskaps aksjer. Det utenlandske selskapets aksjer holdes i trust av en amerikansk depotbank, og ADR-ene utstedes av banken. ADR-er handles på amerikanske børser og kan handles på samme måte som alle andre aksjer.

Hovedfordelen med ADR er at de lar investorer handle utenlandske aksjer på amerikanske børser. Dette kan være praktisk for investorer som ikke er kjent med det utenlandske aksjemarkedet eller som ikke ønsker å gå gjennom bryet med å opprette en utenlandsk meglerkonto. En annen fordel er at ADR-er er underlagt amerikanske verdipapirforskrifter, som kan gi et høyere beskyttelsesnivå for investorer.

Den største ulempen med ADRs er at de kan være dyrere enn å kjøpe utenlandsaksjen direkte. Dette er fordi ADR-utstederen vanligvis krever et gebyr, og den utenlandske aksjen kan være underlagt ekstra skatter. En annen ulempe er at ADR-er kanskje ikke handles like ofte som den underliggende utenlandske aksjen, noe som kan gjøre det vanskelig å kjøpe eller selge ADR-er når du ønsker det.

Hvorfor er ADR nødvendig?

Det er mange grunner til at ADR er nødvendig. En grunn er at det lar selskaper notere sine aksjer på en amerikansk børs uten å måtte gå gjennom den dyre og tidkrevende prosessen med en tradisjonell børsnotering. Dette er fordi ADR-er allerede er registrert hos SEC, slik at de kan handles på amerikanske børser uten behov for ytterligere registreringer.

En annen grunn til at ADR er nødvendig er at de gir amerikanske investorer en måte å investere i utenlandske selskaper uten å måtte forholde seg til de forskjellige valuta-, regnskaps- og juridiske systemene. ADR er denominert i amerikanske dollar, så investorer trenger ikke å bekymre seg for valutasvingninger. De er også underlagt amerikanske regler for regnskap og offentliggjøring, slik at investorer har en klar forståelse av selskapets økonomi. Og til slutt, ADRs er underlagt amerikanske verdipapirlover, så investorer har samme beskyttelse som de ville gjort hvis de investerte i et amerikansk selskap.

Oppsummert er ADR nødvendig fordi de gir selskaper en måte å notere sine aksjer på amerikanske børser, de gir amerikanske investorer en måte å investere i utenlandske selskaper, og de er underlagt amerikanske verdipapirlover.

Hva er ADR-eksempel?

ADR, eller American Depositary Receipt, er en type verdipapir som representerer eierskap til et utenlandsk selskaps aksjer. De handles på amerikanske børser og kan kjøpes av alle, selv om de ikke er amerikansk statsborger. ADR-er har mange fordeler, inkludert å tilby en måte å investere i utenlandske selskaper uten å måtte gå gjennom bryet med å kjøpe aksjen direkte på en utenlandsk valuta.

En populær ADR er for det brasilianske selskapet Petrobras (PBR). Petrobras er det største selskapet i Brasil og er en stor aktør i olje- og gassindustrien. PBR ADRs har blitt handlet på NYSE siden 2010 og har vært en populær måte for investorer å få eksponering mot det brasilianske markedet.

Hva er forskjellen mellom ADR og ADS?

De to begrepene brukes ofte om hverandre, men det er noen subtile forskjeller mellom de to. ADR står for American Depositary Receipt, som er et verdipapir som representerer et utenlandsk selskaps aksjer som handles på en amerikansk børs. ADS, på den annen side, står for American Depositary Share, som er den faktiske andelen til et utenlandsk selskap som eies av en amerikansk depotbank. Så en ADR er i hovedsak en kvittering for en ADS.