Hva er bivirkninger?

ADR står for Amerikansk depositumkvittering. ADR-aksjer er verdipapirer som representerer aksjer utenfor USA som deponeres i amerikanske banker. Hovedmålet med denne typen aksjer er at amerikanske investorer kan kjøpe aksjer i utenlandske selskaper fra deres marked og betale i dollar.

I likhet med vanlige aksjer er ADR-aksjer en del av sosial kapital i et selskap, i tillegg til å ha sine tilsvarende rettigheter (distribusjon av utbytte i dollar, forkjøpsrett, stemmerett osv.).

På den annen side har vi ADSer (American Depositary Share, ikke-amerikanske aksjer), og de skiller seg fra ADR ved at de kan representere aksjepakker som divisjoner av disse.

Fordeler og ulemper ved bivirkninger

Kommenterer de viktigste fordelene med ADR-aksjer finner vi:

  • Selskapet utvider sitt marked der det er notert, og er den mest lønnsomme prisen
  • Selskapet finner kraftigere investorer og med større finansiering
  • For investoren kan dette bety en besparelse på provisjon på grunn av forskjellen mellom ett land og et annet
  • For den amerikanske investoren kan det være mer behagelig å operere på ett språk

Når det gjelder noen av ulempene med ADR-aksjer, vil vi fremheve:

  • Risikoen for valutakurs (av valuta)
  • Jo høyere provisjoner som investoren må påta seg for å operere i USA på grunn av depotbankene som bruker en ekstra provisjon, selv om dette ikke alltid trenger å skje
  • Det kan også være problemer på tidspunktet for likviditet