Inntekt per okkupert rom (RevPOR)

Inntekt per okkupert rom (RevPOR) er et finansielt forhold som ofte brukes i gjestfrihetsbransjen for å måle en eiendoms inntektsytelse. Den beregnes ved å dele en eiendoms totale inntekt på antall rom som er okkupert i løpet av en gitt tidsperiode.

RevPOR er en nyttig beregning for gjestehuseiere og -operatører fordi den lar dem spore og sammenligne inntektene deres over tid. Det er også nyttig for benchmarking-formål, siden det kan brukes til å sammenligne en eiendoms inntektsresultat med andre lignende eiendommer.

Det er et par ting å huske på når du tolker RevPOR-data. For det første vil eiendommer med høyere gjennomsnittlig daglig rompriser (ADR) typisk ha høyere RevPOR enn eiendommer med lavere ADRs. For det andre vil også eiendommer med høyere beleggsprosent typisk ha høyere RevPOR enn eiendommer med lavere belegg.

For å få det mest nøyaktige bildet av en eiendoms RevPOR, er det best å sammenligne den med andre eiendommer med lignende ADRs og beleggsrater. Hva er forkortelsen for inntekt per tilgjengelig rom? Den vanligste forkortelsen for inntekt per tilgjengelig rom er "RevPAR."

Hva er MPI i hotellbransjen?

MPI, eller «markedsføringsytelsesindeks», er en beregning som brukes av hotelleiere for å vurdere effektiviteten av deres markedsføringstiltak. Det beregnes ved å dele det totale antallet solgte romnetter med det totale antallet tilgjengelige romnetter. MPI er en nyttig beregning for hotelleiere fordi den lar dem sammenligne markedsføringsinnsatsen sin med andre hoteller i markedet.

Hva er rominntektsanalyse?

Rominntektsanalyse er prosessen med å evaluere et hotells romsalg for å finne ut hvor godt eiendommen yter. Denne analysen kan brukes til å identifisere problemområder og forbedringsmuligheter.

Det er flere forskjellige måter å måle rominntekter på, men den vanligste er å beregne inntekten per tilgjengelig rom (RevPAR). Denne beregningen måler gjennomsnittlig inntekt generert fra rom som er tilgjengelige for salg.

For å beregne RevPAR, del ganske enkelt den totale rominntekten med antall tilgjengelige rom. For eksempel, hvis et hotell genererte $100 000 i rominntekter og hadde 1000 rom tilgjengelig for salg, vil RevPAR være $100.

En annen viktig beregning for rominntektsanalyse er beleggsgraden. Dette måler prosentandelen av rommene som er opptatt til enhver tid. For å beregne beleggsprosenten, divider du antall rom okkupert med antall tilgjengelige rom.

For eksempel, hvis et hotell hadde 500 rom okkupert og 1000 rom tilgjengelig, vil beleggsprosenten være 50 %.

Den siste beregningen som ofte brukes i rominntektsanalyse er gjennomsnittlig daglig rate (ADR). Dette måler det gjennomsnittlige beløpet som belastes for et rom på daglig basis. For å beregne ADR deler du bare den totale rominntekten med antall solgte rom.

For eksempel, hvis et hotell genererte $100 000 i rominntekter og solgte 1000 rom, vil ADR være $100.

Dette er bare noen få av beregningene som kan brukes i rominntektsanalyse. Ved å evaluere disse og andre faktorer kan hotellsjefer få en bedre forståelse av hvor godt eiendommen deres presterer og hvor forbedringer kan gjøres.

Hvordan beregnes rombelegget?

Beleggsprosenten er et mål på hvor godt et hotell presterer i antall solgte rom. Det beregnes ved å dele antall solgte rom med antall tilgjengelige rom. For eksempel, hvis et hotell har 100 rom tilgjengelig og selger 80 av dem, vil beleggsprosenten være 80 %.

Beleggsgraden er en viktig beregning for hoteller fordi den direkte påvirker bunnlinjen deres. Et høyere belegg gjør at det selges flere rom, noe som fører til mer inntekter. Et lavere belegg gjør at det selges færre rom, noe som kan føre til lavere inntekter.

Det er noen måter hoteller kan øke belegget på. Det ene er ved å øke antall rom tilgjengelig for salg. Dette kan gjøres ved å åpne nye hoteller eller ved å øke kapasiteten på eksisterende hoteller. En annen måte er å øke etterspørselen etter rom. Dette kan gjøres ved å markedsføre hotellet til potensielle gjester eller ved å tilby rabatter og kampanjer.

Beleggsgraden er en god beregning å bruke når man sammenligner ulike hoteller. En høyere beleggsprosent indikerer vanligvis at et hotell gjør det bedre enn konkurrentene. Hva står ADR for? ADR står for «Average Daily Range». Gjennomsnittlig daglig rekkevidde er gjennomsnittet av høye og lave priser for et gitt verdipapir over en spesifisert tidsperiode, vanligvis én dag.