Slush Fund Definisjon

Et slush-fond er en hemmelig reserve av penger som brukes til å finansiere ulovlige eller uautoriserte aktiviteter. Begrepet brukes ofte i politisk sammenheng for å beskrive en politikers personlige fond som brukes til å finansiere valgkamper eller andre aktiviteter.

Hva er de 4 typene pengepersonligheter?

1. "Saver"

Den første typen pengepersonlighet er "spareren". Denne typen person er veldig disiplinert når det gjelder å bruke og spare penger. De er typisk veldig flinke til å holde seg til et budsjett og sørge for at økonomien er i orden.

2. "Spenderen"

Den andre typen pengepersonlighet er "spenderen". Denne typen person er mindre disiplinert når det gjelder å bruke og spare penger. De er mer sannsynlig å impulskjøpe og kan ha vanskeligere for å holde seg til et budsjett.

3. «Risikotakeren»

Den tredje typen pengepersonlighet er «risikotakeren». Denne typen person er villig til å ta risiko når det kommer til økonomien deres. Det kan være mer sannsynlig at de investerer i risikable virksomheter eller setter pengene sine på høyrentekontoer.

4. «Sikkerhetssøkeren»

Den fjerde typen pengepersonlighet er «sikkerhetssøkeren». Denne typen personer er mer konservative når det kommer til økonomien deres. De er vanligvis mer risikovillige og foretrekker kanskje å beholde pengene sine i trygge investeringer med lav risiko. Hvor legger du slush-midler? Slush-midler holdes typisk på en separat konto fra selskapets hoveddriftskonto. Dette gjør at selskapet kan holde styr på midlene og sørge for at de brukes til det tiltenkte formålet. Slush-midler brukes ofte til utgifter som ikke er vesentlige for virksomhetens drift, som for eksempel underholdning eller reiser.

Hvilken type konto er reservefond? Et reservefond er typisk en sparekonto som brukes til å sette av penger til fremtidige utgifter. Pengene på kontoen brukes ikke til daglige utgifter, men spares i stedet til større fremtidige utgifter. Reservemidler brukes ofte til å dekke uventede utgifter eller spare til større kjøp.

Hvordan får du et slush-fond?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet fordi begrepet "slush fund" kan referere til en rekke forskjellige ting. Et slush-fond kan for eksempel være en kontantreserve som et selskap har for hånden for å dekke uventede utgifter, eller det kan være et fond som et selskap bruker til å foreta ulovlige eller uetiske betalinger.

Generelt sett er imidlertid et slush-fond ganske enkelt et fond med penger som ikke er underlagt de vanlige økonomiske kontrollene og restriksjonene. Det betyr at pengene i et slushfond kan brukes til ethvert formål selskapet ønsker, uten å måtte begrunne utgiftene overfor aksjonærer eller andre interesserte.

Det er noen forskjellige måter selskaper kan opprette slush-fond på. En vanlig metode er å ganske enkelt utpeke en viss sum penger fra selskapets overskudd hvert år som skal settes av i fondet. En annen metode er å opprette en off-the-book-konto som ikke er inkludert i selskapets regnskap. Denne kontoen kan så brukes til å traktere penger inn i slush-fondet uten at noen blir klokere.

Uansett metode, er målet alltid det samme: å skape en pool av penger som kan brukes til hva selskapet vil, uten å måtte svare til noen andre.

Hva er de 3 typene reserver?

Det er tre typer reserver:

1. Opptjent inntekt - Dette er den delen av et selskaps overskudd som reinvesteres tilbake i virksomheten, i stedet for å bli utbetalt til aksjonærene.

2. Skattereserver - Dette er den delen av et selskaps overskudd som settes av til å betale skatt.

3. Driftsreserver - Dette er den delen av et selskaps overskudd som settes av for å dekke utgifter og uventede tap.