Clean Shares Definisjon

En ren andel er en type aksjefondsandel som ikke har et salgsgebyr eller utsatt salgsgebyr. Rene aksjer blir også noen ganger referert til som "no-load" aksjer. Hva er et rent fond? Et rent fond er et aksjefond som kun investerer i «rene» bransjer, som fornybar energi, ren teknologi og grønne virksomheter. Målet med et rent fond er å tjene penger samtidig som det fremmer miljøvennlig praksis.

Hva er et inkluderende fond? Et inkluderende fond er et aksjefond som er åpent for alle investorer, uavhengig av inntekt, nettoformue eller investeringserfaring. Inkluderende fond brukes ofte av finansinstitusjoner for å tilby grunnleggende investeringsalternativer for sine kunder.

Hva er forskjellige aksjeklasser?

Det er tre forskjellige andelsklasser for aksjefond: Klasse A, Klasse B og Klasse C. Hver klasse har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å forstå forskjellen mellom dem før du investerer.

Klasse A-aksjer har vanligvis en front-end load, som er et gebyr som belastes når du kjøper aksjene. De har imidlertid også lavere årlige utgifter enn andre aksjeklasser, så de kan være et godt valg for langsiktige investorer.

Klasse B-aksjer har ikke en front-end belastning, men de har høyere årlige utgifter. De har også en "back-end load", som er et gebyr som belastes når du selger aksjene.

Klasse C-aksjer har de høyeste årlige utgiftene, men de har ikke en front-end eller back-end belastning. De er vanligvis best for investorer som planlegger å holde aksjene i en kort periode. Hva er en superren aksjeklasse? En superren andelsklasse er en type aksjefondsandelsklasse som har svært lave utgifter. Superrene aksjeklasser har typisk kostnadsforhold på 0,10 % eller mindre. Denne typen andelsklasse er vanligvis bare tilgjengelig for store institusjonelle investorer, som pensjonsfond og legater.

Hva er terminologiene knyttet til verdipapirfond?

Det finnes en rekke terminologier knyttet til aksjefond. Noen av de vanligste er:

Asset Allocation: Dette refererer til blandingen av ulike aktivaklasser som et fond investerer i. For eksempel vil et fond med en 60/40 aktivaallokering investere 60 % av sine aktiva i. aksjer og 40 % i obligasjoner.

Utgiftsforhold: Dette er den årlige avgiften som et fond belaster sine investorer. Det uttrykkes som en prosentandel av fondets totale eiendeler. For eksempel, hvis et fond har et utgiftsforhold på 1 %, betyr det at det vil belaste 10 USD i årlige avgifter for hver 1000 USD som investeres i fondet.

Belastning: Dette er en salgsavgift som belastes av enkelte verdipapirfond. Det belastes vanligvis når investorer kjøper eller selger aksjer i fondet.

Netto aktivaverdi (NAV): Dette er verdien av et fonds aktiva minus dets forpliktelser. Den beregnes på slutten av hver handelsdag og brukes til å bestemme prisen på et fonds aksjer.

Porteføljeomsetning: Dette er et mål på hvor ofte et fonds beholdning omsettes. Det uttrykkes som en prosentandel av fondets totale eiendeler. En høy omsetningshastighet kan indikere at et fond forvaltes aktivt og kan pådra seg høyere handelskostnader.