Finn ut hva en skattefri sikkerhet er

En skattefri sikkerhet er en økonomisk sikkerhet som er unntatt fra beskatning. Dette betyr at investoren ikke trenger å betale skatt på eventuelle inntekter eller kapitalgevinster opptjent fra verdipapiret. Skattefrie verdipapirer utstedes vanligvis av statlige enheter, for eksempel kommuner, for å finansiere offentlige prosjekter. Rentene som betales på disse verdipapirene er vanligvis unntatt fra føderale, … Les mer

Hva er et skattefradrag?

Et skattefradrag er en utgift som kan trekkes fra din skattepliktige inntekt. Dette reduserer din samlede skattepliktige inntekt, noe som kan spare deg for penger på skatten. Mange vanlige utgifter kan trekkes fra, inkludert donasjoner til veldedige formål, forretningsutgifter og renter betalt på lån. Hvilke skattefradrag kan jeg kreve uten kvitteringer? Det er noen skattefradrag … Les mer

IRS-publikasjon 501 Definisjon

«IRS Publication 501 er Internal Revenue Services offisielle publikasjon for skattefritatte organisasjoner. Den gir veiledning om hvordan man etablerer og opprettholder skattefritaksstatus, og skisserer kravene for innlevering av årlig selvangivelse. Publikasjonen inneholder også definisjoner av begreper som brukes i skattekoden, for eksempel «veldedig organisasjon», «offentlig veldedighet» og «privat stiftelse.» Disse definisjonene er viktige fordi de … Les mer

Hva er en ikke-refunderbar skattefradrag?

En ikke-refunderbar skattefradrag er en skattefradrag som kun kan brukes til å utligne skatteplikt. Den kan ikke refunderes dersom skatteplikten er mindre enn kreditten. Denne typen skattefradrag brukes vanligvis for å oppmuntre til visse typer atferd, for eksempel å investere i visse typer virksomheter eller foreta energieffektive boligforbedringer. Hva er den totale føderale ikke-refunderbare skattekreditten … Les mer

Hva er seksjon 1244-lager?

Seksjon 1244 aksje er en type aksje som lar små bedriftseiere kreve et større fradrag for tap ved salg eller bytte av aksjen. For å kvalifisere må aksjen ha blitt utstedt av et selskap som ble organisert med det formål å drive en kvalifisert handel eller virksomhet, og aksjen må ha blitt kjøpt av aksjonæren … Les mer

Definisjon av modifisert akselerert kostnadsgjenvinningssystem (MACRS)

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) er det gjeldende systemet som brukes av Internal Revenue Service (IRS) for å avskrive eiendom for føderale inntektsskatteformål i USA. MACRS består av et sett med avskrivningssatser som brukes til å bestemme avskrivningsbeløpet som kan kreves på en eiendel hvert år. MACRS-systemet ble opprettet av Tax Reform Act av … Les mer

Skjema 1045: Søknad om foreløpig skatterefusjon

Søknad om foreløpig refusjon (skjema 1045) Hva inkluderer jeg med skjema 1045? Når du sender inn skjema 1045, må du inkludere følgende: 1. Et utfylt og signert skjema 1045. 2. Alle nødvendige vedlegg, inkludert: a. Et utfylt og signert skjema 8453, U.S. Individual Income Tax Transmittal for a IRS e-file Return. b. Et utfylt og … Les mer

Definisjon av enhetlig skattekreditt

Unified Tax Credit Definition er begrepet som brukes for å beskrive skattefradraget eller kreditten som er tilgjengelig for en skattyter som oppfyller kravene for fradraget eller kreditten. Fradraget eller kreditten er tilgjengelig for skattyter som sender inn en selvangivelse til IRS og er tilgjengelig for å bli krevd på selvangivelsen. Fradraget eller kreditten er tilgjengelig … Les mer

Skattefrie renter

Den skattefrie renten er renteinntekten som er fritatt for føderal inntektsskatt. Det inkluderer renter på kommunale obligasjoner og andre skattefrie verdipapirer. Den skattefrie renten er ikke underlagt skatt på føderalt nivå, men den kan være underlagt statlige og lokale skatter. Hvilken type renteinntekt er skattefri? Renteinntekter fra kommuneobligasjoner er skattefri. Dette inkluderer renter fra statlige … Les mer

IRS-publikasjon 503: Child Care Expenses

. IRS-publikasjon 503: Child and Dependent Care Expenses Denne publikasjonen fra Internal Revenue Service (IRS) gir informasjon om hvilke utgifter som anses som kvalifisert for barnet og skattefradrag for avhengig omsorg. Hva er eksempler på utgifter til barnepass? Det er mange eksempler på utgifter til barnepass, men de kan generelt deles inn i to kategorier: … Les mer