Skattegrunnlag Definisjon

Skattegrunnlaget er beløpet som beløpet på en viss skatt som skal betales av en fysisk eller juridisk person beregnes.

For å beregne avgiftsbeløpet multipliserer du skattegrunnlaget med en viss prosentandel, som kalles skattesatsen.

I personlig inntektsskatt, eller IRPF, er det skattepliktige grunnlaget nettoinntekten til bidragsyter, diskontert de juridiske fradragene, og det er på dette beløpet beløpet som skal betales for skatt blir beregnet.

Personlig inntektsskatt beskatter ikke alle pengene som en person tjener, bare en del av dem, siden en prosentandel av arbeidstakerens lønn går til trygd, er det gjenværende beløpet det skattepliktige grunnlaget, og det er skatten på Enkeltpersoner.

Prosent kalkulator