Skattegrunnlag Definisjon

Skattegrunnlaget er beløpet som beløpet på en viss skatt som skal betales av en fysisk eller juridisk person beregnes. For å beregne avgiftsbeløpet multipliserer du skattegrunnlaget med en viss prosentandel, som kalles skattesatsen. I personlig inntektsskatt, eller IRPF, er det skattepliktige grunnlaget nettoinntekten til bidragsyter, diskontert de juridiske fradragene, og det er på dette beløpet … Les mer