Skatt på økonomiske aktiviteter (IAE)

Den økonomiske aktivitetsskatten eller IAE, som navnet antyder, er en skatt som brukes direkte på alle typer økonomiske aktiviteter.

Denne avgiften berører fysiske og juridiske personer, noe som betyr at alle de som driver virksomhet, profesjonell eller kunstnerisk virksomhet må betale den.

Det er en skatt som forvaltes hovedsakelig av kommuner. Det er en fast skatt, det vil si: beløpet som skal betales er alltid det samme.

Hvem er ikke forpliktet til å betale IAE?

Skattesystemet gir unntak for betaling av denne skatten. På denne måten kan det sies at de ikke er forpliktet til å betale det:


  • arbeidere autónomos som ikke har skapt et fellesskap av eiendom eller sivile partnerskap.
  • Bedrifter eller fagpersoner som driver virksomhet som ikke er underlagt betaling av denne avgiften.

I tillegg fastslår loven at selskaper ikke betaler denne avgiften i løpet av de to første årene av aktiviteten, og at de bare gjør det hvis omsetningen overstiger en million euro i det nest siste året før opptjeningen.

Más informasjon om IAE I den følgende lenken.