Series HH Obligasjonsdefinisjon

En Series HH Bond er en type spareobligasjon som er utstedt av USAs statskasse. Series HH-obligasjoner ligner på serie H-obligasjoner, men de har en lengre løpetid og tjener en høyere rente.

Series HH-obligasjoner utstedes i pålydende verdier på $500, $1 000, $5 000 og $10 000. De har en løpetid på 20 år, og de forrentes i inntil 30 år. Renter på serie HH obligasjoner betales halvårlig.

Series HH-obligasjoner kan kjøpes direkte fra U.S. Treasury eller gjennom finansinstitusjoner som deltar i Treasury Direct-programmet. Serie HH obligasjoner kan også konverteres til serie EE obligasjoner.

Hva er forskjellen mellom H og H-H?

Hovedforskjellen mellom H- og H-H-obligasjoner er at H-obligasjoner er statsutstedte obligasjoner som er støttet av den utstedende regjeringens fulle tro og kreditt, mens H-H-obligasjoner er ikke-statlige obligasjoner som ikke støttes av full tro og kreditt til den utstedende staten. den utstedende regjeringen.

H-obligasjoner utstedes vanligvis av det amerikanske finansdepartementet og anses å være en av de sikreste investeringene som er tilgjengelige. De støttes av den amerikanske regjeringens fulle tro og kreditt, noe som betyr at staten er forpliktet til å tilbakebetale hovedstolen og renten på obligasjonene. H-obligasjoner har vanligvis løpetider på 30 år og betaler renter halvårlig.

H-H obligasjoner, derimot, er utstedt av private selskaper og er ikke støttet av full tro og kreditt til den utstedende regjeringen. Som et resultat anses de for å være mer risikable enn H-obligasjoner. H-H-obligasjoner har vanligvis kortere løpetid enn H-obligasjoner og kan betale renter med variabel rente.

Hva er en H-obligasjonsinvestering?

En H-obligasjonsinvestering er et lån gitt av en investor til et selskap eller en statlig enhet der investoren godtar å motta periodiske rentebetalinger og tilbakebetaling av hovedstol på en forhåndsbestemt dato. Nøkkeltrekkene til en H-obligasjonsinvestering er dens forutsigbarhet og stabilitet.

Vilkårene for en H-obligasjonsinvestering er vanligvis satt for en periode på fem til 10 år, og rentebetalingene gjøres halvårlig. Fordi betalingene er faste, vet investorene nøyaktig hvor mye de vil motta hver periode. Denne forutsigbarheten gjør H-obligasjoner til en attraktiv investering for de som leter etter stabilitet og inntekt.

H-obligasjoner anses vanligvis for å være en lavrisikoinvestering, siden de er støttet av utstederens fulle tro og kreditt. Dette betyr at utsteder er forpliktet til å foreta alle rente- og avdragsbetalinger som planlagt, uavhengig av dens økonomiske tilstand.

Mens H-obligasjoner generelt anses å være en trygg investering, er det alltid en risiko for at utsteder misligholder sine betalinger. I tilfelle mislighold kan det hende at investorer ikke mottar alle renter og hovedstol. Som sådan er det viktig å nøye vurdere kredittverdigheten til utstederen før du investerer i H-obligasjoner. Hvordan beregnes H-H-bindinger? H-H obligasjoner beregnes ved å ta differansen mellom den høyeste prisen og den laveste prisen på obligasjonen i løpet av dagen.

Hvordan innløser jeg spareobligasjonene mine?

For å innløse spareobligasjonene dine, må du bringe dem til en finansinstitusjon som løser dem inn. Prosessen er generelt enkel og kan gjøres personlig eller, i noen tilfeller, online.

Du må oppgi noe personlig informasjon, for eksempel personnummeret ditt, og obligasjonene vil bli inspisert for å sikre at de er autentiske. Finansinstitusjonen vil deretter løse inn obligasjonene og gi deg kontantverdien, minus eventuelle gjeldende gebyrer. Hvor lenge må du eie en I-obligasjon? En I-obligasjon er en obligasjon som betaler renter i inntil 30 år. Renten er fast for obligasjonens levetid, men den kan endres hver sjette måned.