SEC-skjema S-3

SEC Form S-3 er en innlevering som må sendes til Securities and Exchange Commission for å selge verdipapirer. Dette skjemaet brukes av selskaper som allerede er offentlige og som har en sterk historie med finansiell stabilitet. For å selge verdipapirer på dette skjemaet, må et selskap ha levert alle nødvendige rapporter til SEC i minst ett år og må ikke være i mislighold på noen av sine SEC-innleveringer.

Hva er et forsinket tilbud?

Et forsinket tilbud er et offentlig tilbud av verdipapirer som ikke umiddelbart er registrert hos SEC. SEC kan forsinke registreringen av et offentlig tilbud av en rekke årsaker, inkludert:

- Selskapet er i ferd med å endre sin forretningsmodell eller gjennomgår en større omorganisering
- Selskapet opplever økonomiske vanskeligheter
-Tilbudet er av et nytt eller innovativt produkt eller sikkerhet
-SEC er bekymret for at selskapet kan være involvert i svindel

Forsinkede tilbud brukes ofte av små eller oppstartsbedrifter som ennå ikke er forberedt på å overholde alle av SECs opplysningskrav.

Hva er forskjellen mellom 424b4 og 424b5?

Forskjellen mellom 424b4 og 424b5 er at førstnevnte er et skjema som må arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC) av en registrert megler-forhandler når den ønsker å delta i et offentlig tilbud av verdipapirer, mens sistnevnte er et skjema som må innleveres av en utsteder av verdipapirer som ikke er en megler-forhandler når den ønsker å delta i et offentlig tilbud av verdipapirer.

Hva betyr det å arkivere en s1?

En S-1 er et skjema som selskaper sender inn til Securities and Exchange Commission (SEC) for å registrere sine verdipapirer for offentlig tilbud. Skjemaet brukes også til å registrere enkelte verdipapirer for handel på en nasjonal verdipapirbørs.

Skjemaet er ganske langt og detaljert, og krever at selskapet oppgir mye informasjon om sin virksomhet, økonomiske tilstand og selve tilbudet. Selskapet skal blant annet offentliggjøre regnskapet, bruken av provenyet fra tilbudet og risikoen forbundet med å investere i verdipapirene.

S-1 er det første trinnet i prosessen med å bli børsnotert, og selskaper som registrerer en gjør det vanligvis med den hensikt å gjennomføre en børsnotering (IPO).

Hva er forskjellen mellom Form S-1 og S-3? En S-1 er registreringserklæringen for det første offentlige tilbudet, mens en S-3 er en registreringserklæring for sekundært offentlig tilbud. S-1-er brukes til børsnoteringer, mens S-3-er brukes til oppfølging eller sekundære tilbud. Den viktigste forskjellen mellom de to er at en S-3 bare kan brukes av selskaper som oppfyller visse krav, for eksempel å ha en offentlig flytting på minst $75 millioner.

Hvordan fungerer et sekundært tilbud?

Et sekundærtilbud er et oppfølgingstilbud der et selskap som allerede har blitt børsnotert selger ytterligere aksjer til publikum. Formålet med et sekundærtilbud er vanligvis å skaffe ytterligere kapital til selskapet.

Det første trinnet i et sekundært tilbud er at selskapet sender inn en registreringserklæring til Securities and Exchange Commission (SEC). Denne registreringserklæringen må inneholde informasjon om selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og vilkårene for tilbudet.

Når registreringserklæringen er arkivert, kan selskapet begynne å markedsføre tilbudet til potensielle investorer. Selskapet vil vanligvis bruke en investeringsbank for å hjelpe med denne prosessen.

Når tilbudet er priset, vil selskapet selge de nye aksjene til publikum gjennom investeringsbanken. Investeringsbanken vil deretter dele ut aksjene til sine kunder.

Selskapet vil motta provenyet fra salget av de nye aksjene innen få dager. Selskapet kan deretter bruke inntektene til ethvert formål, inkludert utvidelse av virksomheten, tilbakebetaling av gjeld eller utbetaling av utbytte til aksjonærene.