8-K (8K-skjema): Definisjon, hva den forteller deg, arkiveringskrav

8-K (8K-skjema): Hva det er, hva det forteller deg og arkiveringskrav.

Hva krever en 8-K-arkivering?

En 8-K-arkivering er vanligvis nødvendig når et selskap har en vesentlig hendelse som kan påvirke dets økonomiske tilstand eller drift. Noen eksempler på hendelser som vil kreve en 8-K-arkivering er:

- En endring i sammensetningen av selskapets styre
- En endring i selskapets revisor
- En vesentlig endring i vilkårene i selskapets styre. selskapets gjeld
- En vesentlig endring i selskapets forretningsmodell
- En vesentlig endring i selskapets økonomiske tilstand
- En vesentlig endring i selskapets organisasjonsstruktur
- En vesentlig endring i selskapets drift

Gjør private selskaper må du gjøre SEC-arkivering?

Nei, private selskaper er ikke pålagt å gjøre SEC-innleveringer. Securities and Exchange Commission (SEC) krever bare at offentlige selskaper avslører viss finansiell og annen informasjon til SEC og offentligheten. Private selskaper er ikke underlagt de samme opplysningskravene som offentlige virksomheter.

Er SEC-registrering nødvendig?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av noen få faktorer, inkludert typen verdipapir som tilbys og jurisdiksjonen der tilbudet finner sted. I USA, for eksempel, må selskaper som ønsker å selge verdipapirer registrere seg hos Securities and Exchange Commission (SEC) med mindre de kvalifiserer for et unntak. Noen av de vanligste unntakene inkluderer regel 506 i Regulation D og regel 144A i Securities Act of 1933.

Andre jurisdiksjoner har andre krav, så det er viktig å konsultere med en kvalifisert juridisk rådgiver for å sikre overholdelse av alle gjeldende lover. Må alle selskaper sende inn regnskap til SEC? Nei, ikke alle selskaper må sende inn regnskap til SEC. Selskaper som må sende inn rapporter til SEC er vanligvis store, børsnoterte selskaper. Mindre selskaper kan velge å sende inn rapporter til SEC, men de er ikke pålagt å gjøre det.

Hva gjør en sikkerhet unntatt?

Et verdipapir er unntatt fra registrering hos Securities and Exchange Commission (SEC) dersom det oppfyller visse vilkår skissert i Securities Act av 1933. De vanligste unntakene er for verdipapirer som selges til akkrediterte investorer, verdipapirer som selges i visse typer transaksjoner (som private plasseringer), og verdipapirer som selges i visse typer tilbud (som små tilbud).

Securities Act av 1933 krever at alle verdipapirer som tilbys for salg i USA er registrert hos SEC, med mindre de er unntatt fra registrering. Loven gir en rekke unntak, hvorav de vanligste er beskrevet nedenfor.

1. Salg til akkrediterte investorer

I henhold til Securities Act av 1933 er en akkreditert investor definert som en person som oppfyller visse kriterier angående inntekt, nettoformue og/eller nivå av finansiell sofistikering. Kriteriene for akkreditering er fastsatt av SEC.

Dersom et verdipapir selges til en akkreditert investor, er det unntatt registreringskravene i verdipapirloven. Dette unntaket brukes ofte i private equity- og venturekapitaltransaksjoner, der investorene typisk er personer eller institusjoner med høy nettoverdi.

2. Salg i visse typer transaksjoner

Visse typer transaksjoner er unntatt fra verdipapirlovens registreringskrav, selv om verdipapirene ikke selges til akkrediterte investorer. Disse unntatte transaksjonene inkluderer private plasseringer, salg til ansatte og salg i henhold til visse forskrifter.

3. Salg i visse typer tilbud

Visse typer tilbud er unntatt fra registreringskravene i verdipapirloven, selv om verdipapirene ikke selges til akkrediterte investorer. Disse unntatte tilbudene inkluderer små tilbud, forordning A-tilbud og intrastatlige tilbud.

SEC har en rekke regler og forskrifter som definerer betingelsene for at et verdipapir er unntatt fra registrering. Disse reglene og forskriftene er komplekse, og SEC oppdaterer og tolker dem regelmessig. Som et resultat er det viktig å konsultere med en kvalifisert verdipapir