SEC Form 18-K

SEC Form 18-K er en innlevering til Securities and Exchange Commission (SEC) som kreves for utenlandske private utstedere som noterer sine verdipapirer på en amerikansk børs. Skjemaet ligner på SEC Form 10-K, men er spesielt utviklet for utenlandske utstedere. Den inneholder informasjon om selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og risikofaktorer. Hva betyr 18K bonded? 18K bonded betyr at et selskap er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) og er underlagt SEC-regelverket.

Hva brukes en Form 10-K til?

Et skjema 10-K er en detaljert årsrapport som offentlige selskaper må sende inn til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Rapporten gir informasjon om selskapets økonomiske resultater, forretningsmodell, styring og risikofaktorer. Investorer bruker Form 10-Ks for å få en omfattende oversikt over et selskap før de tar investeringsbeslutninger.

Hva er SEC Form 17c?

SEC Form 17-C er et skjema som registrerte investeringsselskaper må sende inn til Securities and Exchange Commission (SEC) når de gjør visse endringer i investeringsporteføljene sine.

Skjemaet må sendes inn innen 10 dager etter endringen og skal inneholde informasjon om de nye investeringene, samt hvordan endringen vil påvirke selskapets overordnede investeringsstrategi.

Skjema 17-C er bare ett av mange skjemaer som registrerte investeringsselskaper må sende inn til SEC. Andre inkluderer skjema N-1A (for verdipapirfond), skjema N-2 (for lukkede fond) og skjema N-3 (for variable forsikringsprodukter). Hva er SEC-effektform? SEC-effektskjemaet er en type ordre som plasseres hos Securities and Exchange Commission (SEC) for å gjennomføre en transaksjon i verdipapirer. Denne typen ordre brukes vanligvis av meglere og andre registrerte investeringseksperter for å kjøpe eller selge verdipapirer for sine kunder. Er 18k gull ekte? I følge US Securities and Exchange Commission (SEC) er 18k gull ekte gull. SEC definerer ekte gull som "et edelt metall med en renhet på minst 99,5 %." 18k gull oppfyller dette renhetskravet, da det består av 75 % rent gull.