Hva er SEC Form 10?

SEC Form 10 er en forskriftsfil som må sendes inn av selskaper som ønsker å offentliggjøres i USA. Skjemaet må arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC) og inneholder informasjon om selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og ledelse.

Hva var SEC under den store depresjonen?

SEC ble opprettet i 1934 av den amerikanske kongressen som svar på børskrakket i 1929 og den resulterende store depresjonen. Byråets mandat var å regulere verdipapirindustrien og beskytte investorer mot uredelig og manipulerende praksis.

Under den store depresjonen var SEC medvirkende til å avdekke og straffeforfølge en rekke høyprofilerte saker om bedriftssvindel og korrupsjon, inkludert Ponzi-ordningen til Charles Ponzi og innsidehandelskandalen til Richard Whitney. SEC spilte også en nøkkelrolle i utviklingen av nye regler og forskrifter som styrer verdipapirindustrien, slik som etableringen av Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934.

I årene etter den store depresjonen, SEC fortsatte å være en viktig kraft i å regulere verdipapirindustrien og beskytte investorer. I dag er byrået ansett for å være en av de viktigste finansregulatorene i verden. Hva betyr SEC? SEC er US Securities and Exchange Commission, et føderalt myndighetsorgan som er ansvarlig for å regulere verdipapirindustrien. SECs oppgave er å beskytte investorer, opprettholde rettferdige og ryddige markeder og fremme kapitaldannelse.

Hva er hensikten med et skjema 10? Et skjema 10 er en innlevering til Securities and Exchange Commission (SEC) som kreves når et selskap ønsker å registrere en ny klasse av verdipapirer. Skjema 10 inneholder informasjon om selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og tilbudet av de nye verdipapirene. Hva er formålet med en 10-K-rapport arkivert med Securities and Exchange Commission-quizlet? En 10-K-rapport er en årlig rapport som kreves av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), som gir en omfattende oversikt over et selskaps økonomiske resultater. Rapporten inneholder informasjon om et selskaps inntekter, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital. Den gir også informasjon om et selskaps ledelse, styre og eierstyring. Når skjema 10 må arkiveres? Skjema 10 må innleveres til Securities and Exchange Commission (SEC) når et selskap søker om en børsnotering (IPO).