Sammenlignende erklæring Definisjon

En sammenligningsoppgave er et regnskap som sammenligner finansiell informasjon for to eller flere perioder. Periodene som sammenlignes kan være tilstøtende, for eksempel i fjor og i år, eller de kan være ikke-tilstøtende, for eksempel 2013 og 2014. Sammenlignende utsagn brukes ofte i virksomheten for å spore endringer i økonomiske resultater over tid. Hva er svar på sammenlignende regnskap i én setning? Et sammenliknende regnskap er et regnskap som sammenligner finansiell informasjon for to eller flere perioder.

Hva er de to typene komparative utsagn?

1. Horisontal analyse: En horisontal analyse utføres ved å sammenligne regnskapsposter over en tidsperiode. Denne typen analyse er nyttig for å identifisere trender.

2. Vertikal analyse: En vertikal analyse utføres ved å sammenligne regnskapsposter med en felles base. Denne typen analyse er nyttig for å identifisere sammenhenger. Hva mener du med at sammenlignende finansregnskap forklarer deres mål? Sammenligningsregnskap presenterer informasjon om to eller flere regnskapsperioder. Målet med sammenligningsregnskap er å gjøre det mulig for brukere å identifisere trender i et selskaps økonomiske resultater over tid.