Horisontal markedsdefinisjon

Et horisontalt marked er et marked der produkter eller tjenester er rettet mot en bestemt bransje eller sektor. Horisontale markeder kan videre deles inn i to kategorier: generelle formål og sektorspesifikke. Horisontale markeder for generelle formål er de der produkter eller tjenester er rettet mot en spesifikk industri eller sektor, men som kan brukes av enhver virksomhet innenfor den sektoren. Sektorspesifikke horisontale markeder er de der produkter eller tjenester er rettet mot en spesifikk bransje eller sektor og bare kan brukes av virksomheter innenfor den sektoren.

Hva er vertikale og horisontale forretningsenheter?

En vertikal forretningsenhet er en virksomhet som fokuserer på en bestemt bransje eller markedssegment, for eksempel bilindustrien eller helsevesenet. En horisontal forretningsenhet er en virksomhet som fokuserer på et spesifikt produkt eller en bestemt tjeneste, for eksempel biler eller helsetjenester.

Hva er horisontal markedsmakt?

Horisontal markedsmakt er et firmas evne til å påvirke priser eller markedsforhold i et marked der det konkurrerer med andre firmaer som selger lignende produkter eller tjenester. Dette kan gjøres ved å kontrollere en nøkkelinnsats eller ressurs, eller ved å ha en stor markedsandel. Horisontal markedsmakt kan brukes til å øke prisene, redusere kvaliteten eller begrense produksjonen.

Hva er den horisontale tilnærmingen til markedsføring?

Den horisontale tilnærmingen til markedsføring er en forretningsstrategi som innebærer å selge et produkt eller en tjeneste til et bredt spekter av kunder, i stedet for å målrette en bestemt gruppe. Denne tilnærmingen brukes ofte av virksomheter som har et bredt spekter av produkter eller tjenester å tilby, og som ønsker å nå så mange mennesker som mulig.

Det er noen fordeler ved å bruke en horisontal tilnærming til markedsføring. For det første lar det deg nå et stort antall potensielle kunder, noe som kan øke salget og fortjenesten. For det andre kan det være enklere å implementere enn en målrettet markedsføringsstrategi, siden du ikke trenger å identifisere og målrette en bestemt gruppe mennesker. Til slutt kan en horisontal tilnærming være rimeligere enn en målrettet markedsføringskampanje, siden du ikke trenger å investere i spesifikt markedsføringsmateriell eller annonseplasseringer.

Det er noen ulemper ved å bruke en horisontal tilnærming til markedsføring også. For det første kan det være vanskelig å skille seg ut fra konkurrentene hvis alle bruker den samme strategien. For det andre kan det hende du ikke kan målrette markedsføringstiltakene dine like effektivt, noe som kan resultere i lavere konverteringsfrekvens. Til slutt kan det hende du ikke kan bygge et like sterkt forhold til kundene dine hvis du ikke målretter dem spesifikt.

Samlet sett kan den horisontale tilnærmingen til markedsføring være en god strategi for virksomheter som har et bredt spekter av produkter eller tjenester å tilby og ønsker å nå så mange som mulig. Det er imidlertid viktig å veie fordeler og ulemper nøye før du bestemmer deg for om dette er den riktige strategien for din virksomhet.

Hva er de tre typene vertikale markedsføringssystemer?

1. Intensiv distribusjon: Dette er den vanligste formen for vertikal markedsføring. Ved intensiv distribusjon søker produsenten eller produsenten å gjøre sitt produkt tilgjengelig gjennom så mange utsalgssteder som mulig. Denne tilnærmingen brukes ofte for produkter med masse appell, for eksempel brus eller snacks.

2. Selektiv distribusjon: Ved selektiv distribusjon søker produsenten eller produsenten å gjøre sitt produkt tilgjengelig gjennom et begrenset antall utsalgssteder som er nøye utvalgt for å nå målmarkedet. Denne tilnærmingen brukes ofte for produkter som krever et høyere nivå av service eller ekspertise, for eksempel biler eller elektronikk.

3. Eksklusiv distribusjon: Ved eksklusiv distribusjon søker produsenten eller produsenten å gjøre sitt produkt tilgjengelig gjennom et enkelt utsalgssted eller et lite antall utsalgssteder. Denne tilnærmingen brukes ofte for produkter som er svært avanserte eller unike, for eksempel luksusvarer eller skreddersydde varer. Hva er et eksempel på en horisontal applikasjon? Et eksempel på en horisontal applikasjon er en applikasjon som kan brukes av virksomheter i alle bransjer.