Sammenlignende erklæring Definisjon

En sammenligningsoppgave er et regnskap som sammenligner finansiell informasjon for to eller flere perioder. Periodene som sammenlignes kan være tilstøtende, for eksempel i fjor og i år, eller de kan være ikke-tilstøtende, for eksempel 2013 og 2014. Sammenlignende utsagn brukes ofte i virksomheten for å spore endringer i økonomiske resultater over tid. Hva er svar … Les mer

Definisjon av stoppordre

En stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. En stoppordre utløses når prisen på verdipapiret når stoppprisen, og brukes vanligvis til å begrense tap eller beskytte fortjeneste. Hva er en stoppordrebetaling? En stoppordre er en ordre lagt inn hos en megler for å kjøpe eller … Les mer