Horisontal vs

vertikal analyse: Hva er forskjellen? Horisontal vs. vertikal analyse: Hva er forskjellen?

Hvordan utfører du en horisontal analyse av regnskapet?

En horisontal analyse av regnskap er en måte å se på økonomiske data over tid, vanligvis i løpet av flere år. Dette kan gjøres for et enkelt selskap eller for flere selskaper i en sektor eller bransje.

Det er to hovedmåter å gjøre en horisontal analyse. Den første er å ganske enkelt se på rådataene for forskjellige tidsperioder og sammenligne dem. Dette kan gjøres for alle datapunkter, for eksempel inntekter, utgifter, fortjeneste eller eiendeler.

Den andre måten å gjøre en horisontal analyse på er å bruke økonomiske nøkkeltall. Dette innebærer å ta et forhold som er relevant for dataene du ser på og deretter sammenligne det over tid. Du kan for eksempel sammenligne inntektsveksten til et selskap med utgiftsveksten.

Når du gjør en horisontal analyse er det viktig å huske på at det kan være andre faktorer som kan påvirke dataene du ser på. For eksempel kan en plutselig endring i økonomien påvirke alle bedrifter i en bransje, selv om de ellers er friske. Som sådan er det viktig å prøve å kontrollere for disse andre faktorene så mye som mulig. Hva er forskjellen mellom horisontal og vertikal balanse? En horisontal balanse viser eiendeler og gjeld i rekkefølge fra kortest til lengste sikt. En vertikal balanse viser eiendeler og gjeld i rekkefølge fra størst til minste.

Hvorfor er det viktig å bruke både vertikal og horisontal analyse når man analyserer regnskap?

Regnskap gir innsikt i et selskaps generelle økonomiske helse. For å få et fullstendig bilde er det imidlertid viktig å bruke både vertikal og horisontal analyse.

Vertikal analyse innebærer å se på hver linje i resultatregnskapet eller balansen som en prosentandel av en nøkkelberegning. Du kan for eksempel se på varekostnaden som en prosentandel av salget. Dette kan gi deg en bedre følelse av hvordan hver artikkel bidrar til den totale lønnsomheten.

Horisontal analyse innebærer derimot å se nærmere på endringer i finansielle data over tid. Dette kan hjelpe deg med å identifisere trender og oppdage potensielle problemer. Hvis du for eksempel ser at lagernivået stadig øker, kan det være et tegn på at selskapet har problemer med å selge produktene sine.

Både vertikal og horisontal analyse kan være nyttig for å ta informerte beslutninger om en bedrifts økonomiske helse. Hva er en annen betegnelse for horisontalplan? Den andre betegnelsen for horisontalplan er "nettoplan".

Hva er et eksempel på horisontal analyse?

Horisontal analyse er en regnskapsanalyseteknikk som viser endringer i mengden av tilsvarende regnskapsposter over en periode. Det er et nyttig verktøy for å evaluere trenddata.

For eksempel kan horisontal analyse brukes til å analysere inntekts- og kostnadsdataene i et selskaps resultatregnskap. Disse dataene kan plottes på en graf for å vise hvordan selskapets inntekter og utgifter har endret seg over tid. Dette kan være nyttig for å identifisere trender i selskapets økonomiske resultater.