Regulated Investment Company (RIC) overfører skatter til investorer

En ETF er en type investeringsbil som har en samling av eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer, og handler på en børs. ETF-er ligner på aksjefond, men de er forskjellige på noen få viktige måter. En sentral forskjell er at ETFer beskattes som Regulated Investment Companies (RIC), noe som betyr at de overfører skatt … Les mer

Royalty Mangel

I økonomi og finans snakk om Royalty eller regalía Det snakker om betalingen som må gjøres for det faktum at du bruker eiendommen til en tredjepart. Dette begrepet brukes spesielt når vi snakker om patenter, verk som er underlagt opphavsrett eller attribusjonsrettigheter, franchiser eller til og med bruk av visse naturressurser. Avgiften på royalty må … Les mer

Kategorier R