Regel 144A: Definisjon, hva den tillater og kritikk

Regel 144A: Hva det er, hva det tillater og kritikk

Hva er en kvalifisert institusjonell kjøper Regel 144A?

En kvalifisert institusjonell kjøper ("QIB") er en institusjonell investor som oppfyller visse kvalifikasjonskriterier pålagt av U.S. Securities and Exchange Commission. Regel 144A i SECs regler og forskrifter gir en trygg havn fra visse registreringskrav for tilbud og salg av verdipapirer til QIBer. For å kvalifisere som en QIB, må en investor oppfylle ett av følgende kriterier:

- Ha totale eiendeler på over 100 millioner dollar
- Være et registrert investeringsselskap
- Være et forretningsutviklingsselskap
- Være en statlig enhet
- Være en enhet som er majoritetseid av en QIB
- Være en megler-forhandler som er registrert hos SEC
- Være en bank
- Være en spare- og låneforening

For å selge verdipapirer i henhold til regel 144A, må utstederen ta rimelige skritt for å sikre at kjøperen er en QIB. For eksempel kan utsteder kreve at kjøper skriftlig bekrefter at den oppfyller definisjonen av en QIB.

Hvem kan kjøpe en 144A-utgave?

En 144A-emisjon kan kjøpes av enhver institusjonell investor, enten den er innenlandsk eller utenlandsk. Men for å kunne kjøpe en 144A-emisjon, må den institusjonelle investoren først gjennom en egensertifiseringsprosess for å demonstrere at den oppfyller kriteriene for å bli betraktet som en kvalifisert institusjonell kjøper (QIB).

Hva er et Regulation S-tilbud?

Et Regulation S-tilbud er et tilbud av verdipapirer som er unntatt fra registreringskravene i Securities Act av 1933. Regulation S-tilbud kan gis til investorer i USA og i utlandet, og brukes ofte av selskaper når de henter kapital fra utenlandske investorer .

For å kvalifisere for unntaket, må verdipapirene tilbys og selges på en måte som ikke innebærer noen "rettet salgsinnsats" i USA. Dette betyr at selskapet ikke kan bruke noen form for reklame eller oppfordring til å selge verdipapirene i USA.

Det er noen få andre krav som må oppfylles for at et tilbud skal kvalifisere for Regulation S-unntaket, men mangelen på rettet salgsinnsats er det viktigste.

Hva er forskjellen mellom 144A og Reg S?

Det er noen viktige forskjeller mellom 144A og Reg S når det gjelder verdipapirtilbud:

- 144A er kun tilgjengelig for kvalifiserte institusjonelle kjøpere (QIBs), mens Reg S er tilgjengelig for alle
- Med 144A er utstederen kan henvende seg direkte til QIB-er for å innhente interesse og måle etterspørsel, mens med Reg S må utstederen gå gjennom en mellommann (vanligvis en megler-forhandler)
- 144A-tilbud er ikke underlagt "gun-jumping"-reglene som gjelder for Reg S tilbud, slik at utstederen kan begynne å markedsføre tilbudet før det er registrert hos SEC
- Til slutt er Reg S-tilbud ikke underlagt statlige Blue Sky-lover, mens 144A-tilbud er

Er 144A-verdipapirer likvide?

I USA refererer begrepet "væske" vanligvis til kontanter eller kontantekvivalenter. Begrepet "kontantekvivalenter" refererer generelt til kortsiktige, svært likvide investeringer som lett kan konverteres til kontanter, for eksempel sertifikater, statskasseveksler og pengemarkedsfond.

I forbindelse med verdipapirer refererer begrepet "likvid" vanligvis til børsnoterte verdipapirer, som aksjer og obligasjoner, som lett kan kjøpes eller selges på markedet. Private plasseringer, slik som de som selges i 144A-tilbud, er ikke like likvide som børsnoterte verdipapirer fordi de ikke er like lett å kjøpe eller selge på markedet.

Men bare fordi et verdipapir ikke er børsnotert, betyr det ikke at det ikke kan være likvid. For eksempel kan noen private plasseringer, slik som de som selges i regel 506(c)-tilbud, videreselges i henhold til regel 144A. I henhold til regel 144A kan et verdipapir selges til kvalifiserte institusjonelle kjøpere (QIBs), som er store institusjoner som oppfyller visse kvalifikasjonskrav. Fordi det er et marked for Rule 144A-papirer, anses de for å være mer likvide enn andre private plasseringer.