Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)

En eiendomslånsinvesteringskanal (REMIC) er en type spesialforetak som brukes til å samle sammen boliglån og deretter selge verdipapirer som er støttet av disse lånene. Lånene kommer vanligvis fra en enkelt långiver eller en gruppe långivere og selges deretter til REMIC. REMIC utsteder flere klasser av verdipapirer, som hver er støttet av en annen gruppe lån.

Lånene i en REMIC må alle ha samme forfallsdato, rentesats og betalingsplan. De kan være sikret av enten bolig- eller næringseiendom. REMIC-er brukes ofte til å verdipapirisere lån som er gitt under den føderale regjeringens Home Affordable Refinance Program (HARP).

Hva er REMIC-regler?

REMIC-regler er et sett med forskrifter som styrer strukturen og driften av investeringskanaler for eiendomslån (REMICs). REMIC-er er spesialforetak som brukes til å verdipapirisere boliglån.

REMIC-reglene ble etablert av den amerikanske kongressen i Tax Reform Act av 1986. Reglene er utformet for å fremme effektiv verdipapirisering av boliglån ved å skape en standardisert og skattefavorisert struktur for REMIC.

REMIC-reglene er komplekse, men de sentrale bestemmelsene kan oppsummeres som følger:

1. En REMIC må være en enhet som skattemessig behandles som et partnerskap.

2. En REMIC kan kun investere i visse typer boliglånsrelaterte eiendeler, for eksempel pantelån, pantesikrede verdipapirer og visse typer eiendomsrelaterte lån.

3. En REMIC må ha et spesifisert minimumsbeløp kapital, som må investeres i en diversifisert pool av eiendeler.

4. En REMIC må ha en spesifisert forfallsdato, hvoretter den må avvikles.

5. En REMIC kan ikke delta i visse typer transaksjoner, for eksempel å selge eiendeler for mer enn deres pålydende verdi eller skaffe eiendeler gjennom en gired buyout.

6. En REMIC må foreta regelmessige utdelinger av inntekt og hovedstol til sine investorer.

7. En REMIC kan bare opprettes av en enhet som er godkjent av IRS.

REMIC-reglene er utformet for å fremme effektiv verdipapirisering av boliglån ved å skape en standardisert og skattefavorisert struktur for REMIC-er. Reglene er komplekse, men de sentrale bestemmelsene kan oppsummeres som følger:

1. En REMIC må være en enhet som skattemessig behandles som et partnerskap.

2. En REMIC kan bare investere i visse typer boliglånsrelaterte eiendeler, for eksempel boliglån, pantesikret Er en REMIC et verdipapir? En REMIC er et verdipapir, nærmere bestemt en type pantesikret verdipapir. REMICs er opprettet av finansinstitusjoner for å samle sammen flere boliglån og selge dem som et enkelt verdipapir. Dette gjør at investorer kan kjøpe en del av en større boliglånspool, som kan tilby større stabilitet og høyere avkastning enn å investere i individuelle boliglån. Hva er en FNMA REMIC? En FNMA REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit) er et spesialforetak som brukes til å samle sammen boliglån for verdipapirisering. Lånene er vanligvis hentet fra Fannie Mae, og REMIC utsteder verdipapirer som er støttet av de underliggende boliglånene. Verdipapirene selges deretter til investorer, som mottar renter og avdrag fra de underliggende lånene.

Hva er en sekundærmarkedskanal? En sekundærmarkedskanal er en type investeringsbil som lar investorer slå sammen pengene sine for å kjøpe lån som har blitt opphav til av långivere. Disse lånene selges vanligvis for å frigjøre kapital slik at långiveren kan opprette nye lån. Lånene som kjøpes av kanalen pakkes vanligvis sammen og selges som et enkelt verdipapir.

Hva er en eiendomssyndikering?

En eiendomssyndikering er en gruppeinvestering der flere investorer samler pengene sine for å kjøpe en eiendom eller eiendommer. Hovedinvestoren, også kjent som sponsoren, administrerer eiendommen og håndterer all den daglige driften. De andre investorene er vanligvis passive, noe som betyr at de ikke har en aktiv rolle i forvaltningen av eiendommen.

Eiendomssyndikering kan være en fin måte å investere i eiendom på, spesielt for mindre investorer som kanskje ikke har kapital til å kjøpe en eiendom på egen hånd. Ved å samle pengene sine med andre investorer, kan de bli involvert i en større investering og potensielt se større avkastning.