Real Estate Operating Company (REOC) Definisjon

A Real Estate Operating Company (REOC) er et selskap som eier, forvalter og driver inntektsgivende eiendomsmidler. REOCs består vanligvis av en portefølje av eiendommer, som kan omfatte kontorbygg, kjøpesentre, varehus og leiligheter. Selskapets primære virksomhet er å generere leieinntekter fra disse eiendommene. REOC-er er vanligvis organisert som partnerskap eller selskaper med begrenset ansvar (LLC), og … Les mer

Real Estate Mortgage Investment Conduit (REMIC)

En eiendomslånsinvesteringskanal (REMIC) er en type spesialforetak som brukes til å samle sammen boliglån og deretter selge verdipapirer som er støttet av disse lånene. Lånene kommer vanligvis fra en enkelt långiver eller en gruppe långivere og selges deretter til REMIC. REMIC utsteder flere klasser av verdipapirer, som hver er støttet av en annen gruppe lån. … Les mer